Op maandag 18 maart a.s. organiseren de gezamenlijke agrarische vakbonden van varkenshouders, pluimveehouders, akkerbouwers en melkveehouders (resp. NVV, NVP, NAV en NMV) een symposium met als thema:
Mededingingswetgeving: eerlijke prijzen voor de producent?
Een betere positie van de primaire producent is de eerste voorwaarde voor een eerlijke en evenwichtige verdeling van marges in de agrarische keten. Met dit symposium willen de agrarische vakbonden de politiek aanzetten tot een aanpassing van de huidige Mededingingswet en van het toetsingskader aan Europese eisen. Daarin is met de diverse hervormingen van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) meer ruimte voor marktwerking en onderlinge samenwerking in de agrarische keten.

Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), opent de bijeenkomst namens de vakbonden met een korte inleiding.

Kees Schillemans, advocaat bij Allen & Overy en bestuurslid van de Vereniging voor Mededingingsrecht, zet uiteen hoe de NMa aankijkt tegen inkoopmacht  en tegen concentratie aan de vraagzijde.

Anna Gerbrandy, universitair hoofddocent internationaal en Europees recht van de Universiteit Utrecht, gaat met haar bijdrage in op de beperkte mogelijkheden vanuit de huidige EG-mededingingsregels voor samenwerking met productie- en prijsafspraken aan de verkoopzijde (onder andere in de vorm van coöperaties).

De landbouwwoordvoerders van de politieke partijen CDA, PvdA, SP, SGP en CU hebben toegezegd dat zij aanwezig zullen zijn op dit symposium om ook vragen te kunnen stellen en hun standpunten kenbaar te maken tijdens de discussie.

Datum:     maandag 18 maart 2013
Aanvang: 20.15 uur (zaal open 19.45 uur)
Locatie:    Vergader- & congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk

Informatie en aanmelden: Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Groeneweg 62, 4759 BB Noordhoek, tel. 0168 329130, fax 0168 328735, mail: info@nav.nl

Noordhoek, 4 maart 2013, besturen van de NVV, NVP, NAV en NMV