Door het opheffen van het Productschap Akkerbouw in de loop van 2014 dreigen voor akkerbouwers belangrijke zaken als plantgezondheid, teeltregelingen, teeltonderzoek, markt- en prijsinformatie en akkerbouwpromotie te verdwijnen. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wil van akkerbouwers weten of voorzetting van een of meer van deze activiteiten gewenst is.

Willen we als akkerbouwers een aantal taken collectief voortzetten? En zo ja, welke wel en welke niet. Tussen 14 en 24 februari 24.00 uur kunnen akkerbouwers hun mening geven door het invullen van een vragenlijst.

Uw mening telt! Hebt u van de NAV een e-mailbericht met een link ontvangen, dan verzoeken we u gebruik te maken van de link in het e-mailbericht.

Hebt u geen e-mailbericht ontvangen dan kunt u zich via de volgende link aanmelden voor deelname http://www.nav.nl/vragenlijst/ en daarna ontvangt u een link op uw e-mailadres waarmee u de vragenlijst kunt invullen.

In verordeningen van het Productschap Akkerbouw is momenteel vastgelegd hoe akkerbouwers samen ziekten (bijv. phytophthora in aardappelen) en onkruiden (bijv. knolcyperus) proberen te voorkomen en te bestrijden. Het zijn regels waaraan alle akkerbouwers zich moeten houden. Degenen die dat niet doen worden beboet. Niets vrijwilligheid dus, met als achtergrond: plantgezondheid is in ieders belang. Als er nu geen actie wordt ondernomen, verdwijnen medio 2014 de teeltregelingen.

Hetzelfde geldt voor collectief gefinancierd teeltonderzoek. Alle akkerbouwers betalen op het ogenblik via heffingen van het Productschap Akkerbouw mee aan teeltonderzoek. Ze betalen mee aan onderzoek naar plantgezondheid, het voorkomen en bestrijden van ziekten en kwalen, naar een betere mineralenbenutting, naar bodemvruchtbaarheid, naar grondbewerking en naar veel andere zaken waar akkerbouwers mee te maken hebben. De NAV legt aan akkerbouwers de vraag voor of het gewenst is in de toekomst collectief gefinancierd onderzoek in stand te houden.

Het Productschap Akkerbouw verzorgt ook markt- en prijsinformatie (aardappelen BAI, uien BUI, granen), financiert de beurzen Emmeloord, Goes en Middenmeer, en heeft het prijsinformatiesysteem Agriprins ontwikkeld. Ook hier de vraag of akkerbouwers markt- en prijsinformatie op verplichte wijze voort willen zetten. Hetzelfde geldt voor akkerbouwpromotie voor een goed imago van de akkerbouw en akkerbouwproducten.

Uw mening telt!
Hebt u van de NAV een e-mailbericht met een link ontvangen, dan verzoeken we u gebruik te maken van de link in het e-mailbericht.

Hebt u geen e-mailbericht ontvangen dan kunt u zich via de volgende link aanmelden voor deelname http://www.nav.nl/vragenlijst/ en daarna ontvangt u een link op uw e-mailadres waarmee u de vragenlijst kunt invullen.

NAV, 15 februari 2013