De afgelopen weken is de aardappelsector opnieuw geconfronteerd met een mogelijk geval van ringrot in aardappelen. Ringrot is een bacterieziekte die als Q-organisme valt onder de Europese Plantenziekten Verordening. Daarom dient ze bestreden en uitgeroeid te worden. Bovendien geeft een eventuele ringrot-status handelsbelemmeringen voor zowel poot- als consumptieaardappelen. Het vraagt actie van alle aardappeltelers.

Het gevaar van de ringrotbacterie schuilt erin dat deze zich in de eerste plaats sterk kan uitbreiden vanuit een latente toestand, maar zich ook in stand kan houden in poriën van houten wanden, kisten en op machines die in contact geweest zijn met besmette knollen. Zoals bekend worden alle NAK-gekeurde pootaardappelen getoetst op de aanwezigheid van deze bacterie, evenals de bruinrotbacterie. Bij gebruik van goedgekeurd pootgoed voor consumptie- of ATR-vermeerdering is de kans op besmetting dan ook klein. Helaas kennen we inmiddels ook enkele gevallen waarbij er wel in de nateelt van goedgekeurd NAK-pootgoed een besmetting naar voren is gekomen.
De bron van de meeste besmettingen ligt bij besmette consumptieaardappelen die in contact zijn gekomen met pootgoed. Dit contact is mogelijk als dezelfde boxwanden, machines en of kisten voor deze aardappelen gebruikt zijn. Of als er sprake is van ongecontroleerde illegale vermeerdering van pootgoed. 

Nieuwe zakken
Op initiatief van de Pootgoed Contact Commissie waarin ook de NAV is vertegenwoordigd, is het hygiëneprotocol voor vervoer en transport van pootgoed aangescherpt. Pootgoed voor pootgoedteelt mag alleen in nieuwe jute zakken of in nieuwe big bags vervoerd worden en deze poters mogen vanwege de risico’s van bacterievermeerdering niet gesneden worden. Pootgoed voor consumptieteelt mag enkel in bulk vervoerd worden in gereinigde vrachtauto’s, in schone kisten en natuurlijk ook in nieuwe zakken en nieuwe big bags. 

Appèl aan ieder
De verschillende partijen hebben zich in de overeenkomst verplicht de maatregelen uit te voeren. De aardappelbranche doet dan ook een appèl op alle geledingen deze maatregelen onverkort uit te voeren. Dat houdt in dat niet alleen de handelshuizen zich hieraan moeten houden, maar dat ook alle boeren gebruik moeten maken van schoon fust. De aardappelsector waaronder de NAV, pleit gezamenlijk voor een snijverbod van pootgoed (onderdeel van het protocol) voor in ieder geval de pootgoedteelt. Het is wrang dat vooruitlopend op het afschaffen van de productschappen het Ministerie van Economische Zaken weigert om haar goedkeuring te geven aan een dergelijke verordening…

NAV, 10 december 2012