De kwekersvrijstelling wordt voor bijna de hele Europese Unie vastgelegd. De vrijstelling heeft een plek gekregen in het akkoord over het Europese gemeenschappelijke octrooi. Dat heeft het Europees Parlement vandaag besloten in Straatsburg op basis van een tekstvoorstel van Europarlementslid Esther de Lange (CDA). Gisteren gingen ook de lidstaten al akkoord.

De Lange, die vanaf het begin de opname van de kwekersvrijstelling in deze wetgeving heeft bepleit, is dan ook tevreden dat het na jaren van onderhandelen in de tekst is terecht gekomen: “Het is voor de innovatieve Nederlandse sector van zeer groot belang dat de kwekersvrijstelling op nationaal, maar zeker ook op Europees niveau goed geregeld is. Dat het nu meegenomen wordt in deze tekst is een bescheiden maar zeer belangrijke eerste stap naar duidelijkheid voor de hele sector”, aldus De Lange.

De kwekersvrijstelling maakt het mogelijk om voor het kweken, ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen gebruik te maken van al bestaande planten waarop octrooirecht rust, zonder toestemming van de octrooihouder.

Eerder dit jaar hadden de regeringsleiders het akkoord onderuit gehaald door een belangrijk onderdeel te schrappen, waaronder de bepaling over de kwekersvrijstelling. De afgelopen maanden is weer hard gewerkt om dit te herstellen, en te zorgen dat belangrijke zaken zoals de vrijstelling bewaard bleven. De passage met de kwekersvrijstelling staat in het zogenaamde rechtspraaksverdrag dat een speciaalUnified Patent Court opricht voor het toezien op de toepassing van de octrooiregels.

Esther de Lange heeft de afgelopen jaren constant gepleit om de kwekersvrijstelling op Europees niveau te regelen en in dit dossier op te nemen. Via onder andere tekstwijzigingen in de milieucommissie maar ook de commissie juridische zaken van het Europees Parlement heeft ze geprobeerd aandacht te vragen voor dit onderwerp. Met succes dus. Hoewel er in het begin maar heel weinig steun was van parlementariërs van andere landen, is het uiteindelijk toch gelukt voldoende collega’s mee te krijgen.

De onderhandelingen om te komen tot één Europees octrooi hebben ruim 45 jaar geduurd. Op dit moment kunnen octrooien alleen op nationaal niveau worden aangevraagd en beschermd. Daarnaast moet alles nu ook vertaald worden in alle talen van de landen waarin de octrooien moeten gelden, en dat is een dure zaak. Dat is nu verleden tijd. Een Europees octrooi kan direct voor de hele EU gelden en hoeft nog maar in 3 talen vertaald te worden (Engels, Duits en Frans).

Bijna alle lidstaten van de Europese Unie doen mee met het octrooi, alleen Spanje en Italië hebben vanwege taaloverwegingen het akkoord afgewezen.

NAV, 11 december 2012