De aardappelsector heeft alle belang bij het voorkomen van ziekten. Recente ringrot besmettingen laten zien dat de hoogste staat van paraatheid noodzakelijk is. Extra controle moet helpen om Nederland schoon te houden.

Vorig jaar zijn we in de aardappelsector opgeschrikt door een zware ringrot besmetting op Goeree Overflakkee. Ringrot is een gevaarlijke quarantaine ziekte die tot voor kort niet in Nederland voorkwam. Wel kwam de ziekte met enige regelmaat voor in Duitsland en Denemarken. In deze landen gelden dan ook zeer strikte eisen ten aanzien van de bestrijding van deze ziekte.

Onbesproken export
Ringrot in een land of teeltgebied geeft direct problemen bij de handel in consumptie- en pootaardappelen richting derde landen. Wij als Nederland zijn zo afhankelijk van een onbesproken exportpositie dat we ons geen fytosanitaire vraagtekens kunnen veroorloven. Hierbij is het wrang dat de besmetting van 2011 zich kon ontwikkelen doordat er op illegale wijze, niet op ziekten gecontroleerde pootgoedvermeerdering, heeft plaats gevonden. Om de aardappelkolom vrij te houden van ringrot moet in de eerste plaats van schoon pootgoed uitgegaan worden. Al het NAK-gekeurd pootgoed is getoetst op bruin- en ringrot, waarna het normaliter veilig vermeerderd kan worden voor ATR-pootgoed of voor consumptie. En in geval van zetmeelteelt natuurlijk NAK- of eigen vermeerderde TBM-poters.

Reinigen
Om infecties van buiten te voorkomen is er tussen handel (NAO), telers (LTO en NAV) en de transportsector een reinigingsprotocol voor bulkverlading van pootgoed afgesproken. Telers dienen er zelf voor te zorgen dat er geen besmette kisten, aardappelmachines of boxwanden op het bedrijf voor kunnen komen. Om de noodzakelijke ringrotvrije status te handhaven doen NAV en andere partijen een klemmend beroep op alle geledingen in de aardappelsector om elk risico te voorkomen. Dat betekent dat alleen goedgekeurd pootgoed gebruikt wordt (of van eigen geproduceerd ATR/TBM) en uitsluitend gewerkt wordt met schoon fust en schone machines.

Extra controle
Ter bescherming van onze aardappelsector is door Productschap Akkerbouw (LTO en NAV) samen met de NAO ook extra geld vrijgemaakt om het gebruik van goedgekeurd pootgoed te controleren. Volgens de Zaaizaad- en Pootgoedwet en de Aardappelteeltregeling zijn we daartoe als boeren niet alleen wettelijk maar ook moreel verplicht!

NAV, 10 november 2012