De teelt
De teelt van lupine in Nederland komt de laatste jaren voorzichtig op gang. In 2012 is zo’n 75 ha lupine geteeld waarvan 25 ha voor menselijke voeding op basis van prijsgaranties. De huidige beschikbare rassen zijn geschikt voor kalkarme, wat zure gronden. Lupine vraagt extra aandacht: het is een wat open gewas. Bovendien zijn er nog geen chemische middelen toegelaten zodat ook de gangbare teler is aangewezen op mechanische onkruidbestrijding. Daarnaast maken ziekten zoals  fusarium en botrytis en plagen (o.a. wild) de teelt risicovoller dan granen.

De vraag
De vraag naar lupine voor menselijke voeding is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. In de levensmiddelenindustrie wordt soja steeds meer vervangen door lupine in producten zoals brood, banket en koekjes. Aan lupine kleven geen bezwaren van genetische modificatie en aantasting van tropisch regenwoud zoals bij soja. De laatste jaren groeit ook de vraag naar plantaardige eiwittoevoegingen aan vleesproducten, vleesvervangers en plantaardige zuivelproducten. Er is zelfs lupinebrood. Het overgrote deel van de lupine voor menselijke consumptie komt nog uit Australië. De vraag naar lupine van Nederlandse bodem groeit gestaag. Daarnaast ontwikkelt zich ook de vraag naar lupine voor diervoeding. Diverse veehouders telen al lupine voor hun vee. Bovendien is gestart met de teelt van lupine voor het lupinevarken dat hoogwaardig lupinevlees zal leveren. 

Project ‘Lupine in de Veenkoloniën’
Lupine kent op allerlei fronten uitdagingen. Daarom wordt in Groningen en Drenthe het project Lupine in de Veenkoloniën uitgevoerd (2011-2013) De activiteiten omvatten:

  • Maatregelen om de teelt te optimaliseren: gewasbescherming tegen ziekten en onkruiden, bemesting, en veredeling (o.a. ten aanzien van  opbrengst, kwaliteit en het verminderen van teeltrisico’s)
  • Een rassenvergelijkingsonderzoek
  • Het afstemmen van vraag en aanbod met een faire prijs, en krachtenbundeling van telers in de lupinecoöperatie
  • Productontwikkeling voor menselijke consumptie

Contact
Indien u belangstelling hebt voor lupine dan kunt contact opnemen met de projectuitvoerders:

Meer eiwit van Europese akkers
Lupine als eiwitbron
Lupine een natuurlijke keuze

Noordhoek, 10 september 2012