Op donderdag 14 juni hebben het Louis Bolk Instituut en de NAV een informatiebijeenkomst en excursie gehouden over lupinen. De bijeenkomst vond plaats bij de maatschap Maarsingh in Klazienaveen. Op hun bedrijf liggen lupineproefvelden. Voor de bijeenkomst waren pers en belangstellenden uitgenodigd.

De middag werd door Udo Prins van het Louis Bolk Instituut geopend voor een welkom en een korte toelichting op het programma. Daarna zette Carrie Lucassen van de firma L.I. Frank / Barentzgroep uiteen waarom lupine bijzonder geschikt is voor de toepassing in humaan voedsel. De firma L.I. Frank maakt uit de lupineboon meer dan 20 producten die als grondstof worden gebruikt voor de voedselbereiding van o.a. brood, batters (beslag), cake etc.

Eet smakelijk
Levensmiddelentechnoloog Mariët van de Noort van MFH Pulses ging daarna in op de gezondheidsaspecten en hoe er meer vraag is te creëren naar lupineproducten voor humane voeding. Als voorbeeld noemde zij de introductie van het lupinebrood. Onder het genot van lupineproducten (lupinebrood, kroket en als noviteit ijs) werden daarna de proefvelden bezocht. Mede door het mooie weer werden er door de aanwezige fotografen veel plaatjes geschoten en kwamen er veel vragen over de teelt.

Meerwaarde lupine
Detmer ten Have wist daarna de aanwezigen te boeien met een verhaal over hoe hij bezig is met het in de markt zetten van het lupinevarken. Op zijn bedrijf wordt lupine voor feed geproduceerd. De lupine wordt daarna aan varkens gevoerd. Daarvoor wordt een nieuwe bijzondere milieu- en diervriendelijke stal gebouwd. Het aldus geproduceerde vlees wordt ook nog zelf vermarkt als vlees van het lupinevarken. Op die manier probeert Detmer meerwaarde te creëren.

Lupinecoöperatie
Als laatste werd door Hans van Kessel het plan van de NAV om een lupinecoöperatie op te zetten toegelicht. De lupinecoöperatie wordt niet alleen opgezet om de teeltbenodigdheden aan te schaffen en de teelt te begeleiden, maar vooral om de telers een gelijkwaardige positie in de keten te geven, om vraag en aanbod in balans te brengen en faire opbrengstprijzen te realiseren. Het gegeven van een relatief ‘nieuw’ gewas biedt naar de mening van de NAV daartoe de mogelijkheid.
Een van de drie lupineproefvelden in de Veenkoloniën ligt bij de maatschap Maarsingh in Klazienaveen. Op twee andere locaties in het gebied liggen eveneens lupineproefvelden waar rasvergelijkings- en gewasbeschermingsonderzoek worden uitgevoerd, te weten op het PPO-bedrijf te Valthermond en op het bedrijf van de familie Potze te Vlagtwedde. Aan de boerenexcursieavond op 19 juni te Vlagtwedde namen maar liefst 32 belangstellenden deel. Lupine leeft dus. Op de foto het lupineproefveld in Klazienaveen. (Foto: Leeuwarder Courant)

NAV, 7 juli 2012