In het voorstel van de Europese Commissie voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bleef de problematiek van het Europees eiwitdeficit tot nu toe onbehandeld. Samen met een symbolisch zakje lokaal geteelde erwten is onlangs door boerenorganisaties uit verschillende landen, waaronder de NAV, een brief overhandigd aan de voorzitter van het landbouwcomité van het Europees Parlement waarin gevraagd wordt om eiwitteelt in Europa te stimuleren om economische, agronomische en ecologische redenen. In de brief verwijzen de ondertekenaars naar de resolutie van 4 februari 2011 van het Europees Parlement: ‘Het proteïnetekort in de EU: welke oplossing voor een al lang bestaand probleem?’. In deze resolutie klaagt het Europees Parlement zelf de jaarlijkse achteruitgang van het Europese eiwitgewassenbestand aan en zet ze de voordelen van een reïntegratie van deze gewassen in de kijker. De brief herinnert de Europese parlementsleden aan de economische, landbouwkundige en ecologische voordelen van een eigen Europese eiwitproductie. De ondertekenaars van de brief vragen hen met aandrang om hun positie hieromtrent te handhaven en de GLB-voorstellen van de Europese Commissie in die zin te amenderen.

NAV, 7 april 2012