De voorstellen van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2014-2020 zijn teleurstellend omdat ze geen inhoud geven aan voedselzekerheid en ook niet leiden tot het stabiliseren van markten, stabiele voedselprijzen, en een redelijk inkomen voor boeren. Dat zegt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in reactie op de voorstellen die Europees Landbouwcommissaris Dacian Ciolos vandaag heeft gepresenteerd.

Hoewel de doelen van de Europese Commissie voedselzekerheid en vergroening goed zijn, gaan ze volledig voorbij aan het Verdrag van Rome dat de basis vormt van het GLB. Daarin zijn het streven naar redelijke prijzen en het stabiliseren van markten vastgelegd. Volgens NAV-voorzitter Teun de Jong geeft de Europese Commissie op geen enkele wijze invulling aan de doelen voedselzekerheid, het stabiliseren van markten, stabiele voedselprijzen en een redelijk inkomen voor boeren. ‘De voorstellen die vandaag zijn gepresenteerd staan haaks op deze doelen, de werkelijke problemen worden niet aangepakt. Een schromelijk gebrek aan visie leidt tot nog een periode van gemiste kansen voor landbouw en samenleving.’

Zowel in de EU als mondiaal geven de EU-voorstellen geen inhoud aan voedselzekerheid. Zo blijft de EU voor 70/80% afhankelijk van importen van plantaardig eiwit, komt er geen doorbraak in de bestrijding van honger in de wereld (volgens de FAO 925 miljoen mensen) en is er geen antwoord op de toenemende concurrentie tussen de vraag in de wereld naar landbouwproducten voor food, feed, fuel en fibre. Volgens de NAV gaat de Europese Commissie voort op de heilloze weg van liberalisering van landbouwmarkten met als gevolg sterk schommelende prijzen, het achterwege blijven van noodzakelijke investeringen in de landbouw en zal de noodzakelijke productiegroei niet plaatsvinden. Dit terwijl zich ontwikkelende landen zoals India en China, juist inzien dat bescherming van markten noodzakelijk is om de voedselvoorziening tegen redelijke prijzen veilig te stellen.

Voedselsoevereiniteit voor werelddelen is volgens de akkerbouwvakbond het alternatief voor het failliet van vrijhandel van stapelbare landbouwproducten zoals eiwit, graan en suiker. Een gemiste kans is ook dat op geen enkele wijze echt inhoud wordt gegeven aan faire prijzen voor boeren waardoor ze voor hun inkomen nog jarenlang afhankelijk blijven van bedrijfstoeslagen. ‘Faire prijzen voor boeren zonder bedrijfstoeslagen en redelijke, stabiele prijzen voor consumenten zijn heel goed mogelijk als het aanbod goed op de vraag wordt afgestemd door eigentijdse vormen van marktmanagement,’ meent de NAV-voorzitter. ‘Als de voorstellen van de Europese Commissie ongewijzigd worden ingevoerd zal dat leiden tot onaanvaardbare prijsfluctuaties. Het leidt tot onrust zowel bij consumenten als bij telers. Daar zit niemand op te wachten, zeker niet in deze onzekere economische situatie.’ Dat de Europese commissie koerst op onrust blijkt volgens de NAV ook uit het voorstel om de suikerquotering in 2016 af te schaffen, terwijl bietentelers, suikerindustrie en ook het Europees Parlement nog in juni dit jaar hebben aangegeven het EU-suikerbeleid in ieder geval tot 2020 in stand te willen houden. Het voortzetten en verbeteren van het huidige EU-suikersysteem biedt de beste garanties voor stabiele suikerprijzen voor zowel consument als producent.’

‘Boeren en samenleving verdienen beter dan de onzalige plannen van de Europese Commissie waarin zelfs een gelijk speelveld in de EU op het spel wordt gezet door nationale producttoeslagen’, concludeert De Jong.

NAV, 12 oktober 2011