Op het droge voorjaar van 2011 is een tamelijk natte zomer gevolgd. De aardappelen zijn dit jaar vanwege het mooie voorjaar relatief vroeg gepoot. De knolzetting is vrij
laag maar door het mooie voorjaar en de groeizame zomer lijkt er een goede
opbrengst aan te komen. De eerste proefrooiing door VTA-leden (half augustus)
gaf een opbrengst te zien die 9% hoger was dan het vijfjaarlijks gemiddelde.
Uit de ons omringende landen komen vergelijkbare geluiden. Door de grofte en
het goede owg zal het rendement voor de verwerking goed zijn. Daarbij is het
areaal in Noordwest Europa dit jaar weer iets gegroeid. We zien dus een groter
aanbod en verwachten zeker geen grotere vraag. Alles bij elkaar lijkt de
uitgangspositie voor de prijsvorming dit seizoen aanzienlijk minder gunstig te
zijn dan vorig seizoen in dezelfde periode. De prijs voor de vroege
aardappelen, met een minimum van zelfs 2 cent/kg, is een weinig hoopvol
voorteken. Vorig jaar was de totale oogst belangrijk kleiner dan de verwachte
oogst van dit jaar. Daardoor lag de prijs vorig jaar wel op een niveau boven
kostprijs. De prijsniveaus van flink boven de 20 cent werden vooral veroorzaakt
door de export naar Rusland. Die grote exportvraag vanuit het oosten valt dit
jaar niet te verwachten.
Nu is het natuurlijk wel zo, dat de hoofdoogst nog gerooid moet worden en we weten
pas echt wat de situatie is, als de gehele oogst binnen is. Om goede
strategische beslissingen bij de vermarkting van de aardappelen te kunnen
nemen, is het wel van belang om zo vroeg mogelijk een inschatting van de markt
te maken. En vooral ook voor de invulling van het bouwplan van volgend jaar is
een inzicht in de markt van groot belang. Indien daar aanleiding toe bestaat, zullen
we de marktverwachting bijstellen.

NAV, 2 september 2011