Alle suikerbietentelers hebben onlangs bericht gekregen over hun voorlopige quotumtoewijzing 2012 en de voorwaarden voor het telen van surplussuiker. De voortvarende berichtgeving over het teeltjaar 2012 verdient een pluim. Echter het surplussuikerbeleid van Cosun moet beter, meent de NAV.

De gunstige omstandigheden op zowel de wereldmarkt als de interne EU-markt is voor Cosun aanleiding het telen van extra surplussuiker te stimuleren. Dat gebeurt door de garantieprijs te verhogen van € 25 naar € 27. Daarnaast verhoogt Cosun het gedeelte surplussuiker dat verplicht afgerekend moet worden boven het suikerquotum, van 7% naar 10 %.

Surplusprijs niet lonend
Op het stimuleren van extra surplusbieten valt wel wat aan te merken. Allereerst moet worden geconstateerd dat een suikerbietenprijs van € 27 niet lonend is om te telen. Een prijs van € 40 moet minimaal gehaald worden om ook de kosten van arbeid en kapitaal vergoed te krijgen bij een gemiddelde suikerproductie van 12,5 ton, het meerjarig gemiddelde van de afgelopen jaren. Daarnaast is het alternatief, het telen van tarwe voor een prijs van € 200 per ton, gunstiger dan het telen van surplusbieten voor € 27. Dit nog afgezien van het feit dat de graanteelt minder risico’s geeft op structuurbederf en een betere bijdrage levert aan de organische stofvoorziening van de bodem.
Blijkbaar heeft Cosun angst voor een mager aanbod van surplusbieten als gevolg van de relatief lage garantieprijs en vrijwillig doorschuiven mogelijk is. Voor Cosun zou die angst de reden kunnen zijn om het percentage verplichte surplussuiker te verhogen.

Vrijwillig doorschuiven
De NAV is altijd van mening geweest dat in ruil voor het vol leveren van het suikerquotum de hoeveelheid surplussuiker op vrijwillige basis doorgeschoven mag worden naar het volgende seizoen. Alleen dat gedeelte wat niet als surplussuiker kan worden afgezet, zou net als nu verplicht doorgeschoven moeten worden naar het volgende seizoen. Het is zelfs in deze gunstige markt afwachten of de huidige verwachte grote hoeveelheid surplussuiker volledig afgezet kan worden op de interne of wereldmarkt (WTO-limiet). Daarom is het toch veel mooier de beslissing aan de individuele teler over te laten of de teler de surplussuikerprijs wil doorschuiven of niet.

Ruimte
Het vrijwillig doorschuiven van de eerste 10% surplussuiker van telers die niet willen afrekenen, kan ook ruimte bieden voor de telers die dat wel willen maar bijvoorbeeld meer dan 10% surplussuiker produceren. Als er maar een beperkte hoeveelheid surplusbieten afgezet kan worden, zal boven de 10% wellicht een deel verplicht doorgeschoven moeten worden.
Dit is het geval als de export wordt beperkt door de Europese Commissie of de WTO-limiet de export beperkt, en Europa in 2012 weer op een grote hoeveelheid surplussuiker afstevent. Telers die dan vrijwillig doorschuiven (in plaats van zoals Cosun wil verplicht afrekenen), bieden op deze manier ruimte voor telers die liever ook alles boven de 10% willen afrekenen.

Het surplussuikerbeleid van Cosun is al met al sterk voor verbetering vatbaar.

NAV, 5 september 2011