Groen gas, gemaakt uit biomassa, is de laatste jaren sterk in opkomst als nieuwe vorm van duurzame energie. Groen gas is echter – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – niet per definitie ‘groen’. Dit concludeert de Stichting Natuur & Milieu in het rapport ‘Heldergroen gas’. De NAV wil met Natuur & Milieu in gesprek over duurzaamheidscriteria voor groen gas en andere biobrandstoffen.

Groen gas biedt mooie kansen voor de economie en draagt bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Er is echter nog weinig aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van de productie van groen gas. Het gevaar bestaat dat, net als bij biobrandstoffen voor het verkeer, eerst een hype wordt gecreëerd en de overheid vervolgens investeringen stimuleert die bij nader inzien onvoldoende duurzaam en kostenefficiënt zijn. In het rapport is een lijst opgenomen met goede en foute grondstoffen voor de productie van groen gas. Goed zijn gft-afval of zuiveringsslib van rioolwater. Slecht zijn volgens Natuur & Milieu landbouwgewassen of reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Of het echt zo zwart-wit ligt, wil de NAV verkennen met Natuur & Milieu. 

Dialoog over duurzaam
De NAV ondersteunt de gedachte dat (ook) voor groen gas duurzaamheidscriteria moeten worden opgesteld en wil samen met Natuur & Milieu deze criteria in alle openheid bespreken. De vakbond nodigt Natuur & Milieu uit voor de dialoog over dit aspect om tot gezamenlijke criteria te komen. Met Natuur & Milieu is de NAV van mening dat groen gas niet ten koste mag gaan van de voedselvoorziening van mens en dier. Voor de NAV is tevens van belang dat er een gelijk speelveld is voor groen gas in de EU. Dus: EU-duurzaamheidscriteria die gelden in alle EU-landen en dus geen strengere regels in Nederland dan in andere EU-landen. Ook hamert de vakbond er voortdurend op dat geïmporteerde goederen aan dezelfde duurzaamheidseisen moeten voldoen als de hier geproduceerde goederen. Dit zou dus ook moeten gelden voor groen gas en andere biobrandstoffen. 

Zekerheid bieden
Natuur & Milieu stelt teleurgesteld vast dat na zes jaren van maatschappelijke discussie over duurzame biomassa er in Nederland nog steeds geen duurzaamheidseisen gelden voor elektriciteit, warmte of gas uit biomassa. Staatssecretaris Atsma van Milieu heeft onlangs aan de Kamer laten weten ook niet van plan te zijn om deze snel in te voeren, terwijl daadkracht nu nodig is. Ron Wit, hoofd klimaat en energie van Natuur & Milieu: ‘De invoering van duurzaamheidseisen is niet alleen hard nodig om de duurzaamheid van biomassa  zoals groen gas te garanderen, maar ook om bedrijven investeringszekerheid te bieden.’ Want zodra de samenleving en de politiek op basis van nieuwe inzichten straks alsnog op de rem trappen, hebben de bedrijven die in groen gas hebben geïnvesteerd een flink probleem.  

NAV, 3 juni 2011