Naast de gewone bedrijfstoeslagen zonder aanvullende eisen, wil de NAV specifieke, aanvullende toeslagen voor eiwit- en vezelgewassen, groene en blauwe diensten en duurzaamheids- en biodiversiteitsprestaties die de akkerbouw levert. Bij dit laatste kan worden gedacht aan het toewerken naar een hoger organischestofpercentage en een ruimere vruchtwisseling.

De vezelgewassen hennep en vlas dreigen volgend jaar te verdwijnen van de Nederlandse akkers. De EU wil de steun aan deze gewassen beëindigen. Niet alleen de NAV maar ook de vlas- en henneptelers vinden dit ongewenst. Daarnaast komt ook de provincie Zeeland in actie. Commissaris van de Koningin Peijs pleit bij staatssecretaris Bleker voor steun aan vezelgewassen.

Passen in bouwplan
De NAV vindt dat vezelgewassen bijdragen aan een duurzame samenleving omdat deze ‘natuurproducten’ kunstmatige vezels kunnen vervangen. De auto-industrie en de bouw maken bijvoorbeeld al gebruik van vezelgewassen. Bovendien passen vezelgewassen uitstekend in het bouwplan van akkerbouw en kunnen ze bijdragen aan duurzame akkerbouw. Het feit dat de EU slechts voor 20%-30% zelfvoorzienend is voor plantaardige eiwitten en ook eiwitgewassen prima passen in het bouwplan en bijdragen aan meer diversiteit, zijn de belangrijkste redenen om ook voor eiwitgewassen een opslag op de basistoeslagen in te stellen.

Opslagen
Een opslag op de gewone bedrijfstoeslagen zou er volgens de NAV in het landbouwbeleid 2014-2020 ook moeten zijn voor groene en blauwe diensten die akkerbouwers leveren. Voor deze diensten gelden nu ook al vergoedingen. Deze zouden moeten worden voortgezet en uitgebreid. Ook de prestaties duurzaamheid en biodiversiteit zouden in het nieuwe landbouwbeleid beloond moeten worden. Onder meer voor het aardappelzetmeelgebied zouden vergoedingen voor deze prestaties uitkomst kunnen bieden. Overigens blijft de NAV van mening dat de hele periode 2014-2020 moet worden benut om het bedrijfstoeslagensysteem geleidelijk op een nieuwe leest te schoeien.

NAV, 6 juni 2011