In de vlas- en hennepsector leven grote zorgen over de ontkoppeling van de EU-steun aan verwerkers. De vrees is dat telers de teelt vaarwel zullen zeggen als die zich wat financiële opbrengst betreft, niet kan meten met de graanteelt. Ook na 2013 verdienen vlas- en henneptelers steun vanuit het landbouwbeleid omdat ze een belangrijke publieke dienst leveren: langjarige vastlegging van CO2 in duurzame materialen, bijvoorbeeld voor de bouw. De NAV onderschrijft het streven van vezeltelers naar EU-steun in de toekomst, zeg maar in de nieuwe beleidsperiode 2014-2020. Ook voor de jaren 2012 en 2013 moet er een oplossing komen omdat de huidige regeling dit jaar afloopt. De vlas- en hennepsector pleit voor het toepassen van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009. Deze verordening heeft betrekking op de directe steunverlening aan landbouwers. Artikel 68 biedt ruimte om, binnen duidelijke grenzen, steun te geven voor specifieke teelten, bijvoorbeeld zoals dat nu al in Frankrijk gebeurt voor eiwithoudende gewassen. In meerdere gesprekken tussen de Europese Commissie en de vlas- en hennepsector, is deze optie als de enig haalbare mogelijkheid voor specifieke steun naar voren gekomen. De toepassing van art. 68 is een zaak van de lidstaat. De lidstaten moeten hun plannen voor de toepassing van artikel 68 melden in Brussel. De eerstvolgende datum is 1 augustus 2011. Daarvoor moet de nationale besluitvorming worden afgerond, waarbij op voorhand al duidelijk is dat het budget dat beschikbaar is voor de toepassing in Nederland van artikel 68 beperkt is. Deze beperking is dat meerdere zaken daaruit gefinancierd worden, zoals bijv. de steun voor de brede weersverzekering.

NAV, 2 april 2011