Flexibele bijmenging van graan voor bio-ethanol biedt voor zowel de akkerbouw als de veehouderij en de Europese economie perspectief. Dat concludeert de NAV naar aanleiding van het LEI-rapport ‘Stabilisatie van graanmarkten door flexibel gebruik van graan voor bio-ethanol’.

De bijmengverplichting van 10% biobrandstof in 2020 biedt een afzetmarkt van 10 tot 20% voor Europees graan. De flexibele bijmenging kan een bijdrage leveren aan het stabiliseren van de graanprijzen. Daarnaast kan het graan voor bio-ethanol ook nog eens 8 tot 10 miljoen ton sojaschroot vervangen, hetgeen ca. 25 % vermindering van de Europese importbehoefte van plantaardig eiwit kan betekenen. Ook blijft er dan nog voldoende ruimte voor andere Europese eiwitgewassen zoals lupine, erwten en veldbonen om de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit verder te verbeteren.

Stabielere graanprijzen
Het graanafzetperspectief voor bio-ethanol kan volgens de NAV een bijdrage leveren aan stabielere graanprijzen en stabielere akkerbouwinkomens. Cruciaal is dat de Europese Commissie wel een perspectiefvolle richtprijs vaststelt om de productie van graan in de EU rendabel te houden. Bij het huidige kostprijsniveau en de ontkoppelde hectaretoeslag moet aan ten minste € 150, – per ton graan worden gedacht. De NAV bepleit een Europees landbouwbeleid met importbeperking en aanbodmanagement die leiden tot een opbrengstprijs van €180 per ton, waardoor bedrijfstoeslagen afgeschaft kunnen worden. Wel dient de beloning voor groene en blauwe diensten te blijven bestaan.

Andere voordelen
Voor de veehouderijsector betekent het bijmengen van bio-ethanol uit Europees graan verruiming van het aanbod van GMO-vrij eiwit, het eiwitrijke bijproduct DDGS uit ethanolwinning, en minder schommelingen van veevoerprijzen. De Europese economie zal er van kunnen profiteren, omdat het in Europa bewerken van graan meer werkgelegenheid biedt dan onbewerkt graan naar de wereldmarkt exporteren. Ook voor het milieu kan het plan perspectief bieden. De Europese claim op de ontginning (ontbossing) van landbouwgronden in Zuid-Amerika wordt immers afgeremd en dat is van belang voor het terugdringen van het broeikaseffect. De huidige handelsonderhandelingen van de EU met de landen in Zuid-Amerika (verenigd in Mercosur) over juist meer import van agrarische grondstoffen doorkruisen dit echter.
De NAV nodigt de Nederlandse en Europese politiek uit de voorzet die het LEI met het rapport heeft gegeven in te koppen.

Er is meer nodig
Hoewel het flexibel bijmengen van bio-ethanol uit Europees graan een waardevolle bijdrage kan leveren aan het stabiliseren van de graanprijzen, meent de NAV dat een beter EU-landbouwbeleid meer moet omvatten. Marktbescherming en het managen van het aanbod van alle basisproducten (graan, eiwit, zetmeel, suiker, bio-energie) ook door flexibele braak en akkerrandenbeheer, horen daarbij, evenals een serieus stimulerend beleid voor eiwitgewassen.

LEI_stabilisatie_graanmarkt_door_flexibele_bijmenging_graan_in_ethanol

NAV, 4 juni 2010