Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt niet, omdat het de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, maar juist vergroot. Dat stelt de Stichting Natuur en Milieu. De NAV stelt dat dit veroorzaakt wordt door het huidige beleid van import van biobrandstoffen uit de derde wereld.

Natuur en Milieu stellen terecht dat het huidige beleid niet deugt omdat het huidige beleid leidt tot een verborgen klimaateffect door de ontginning van nieuwe landbouwgronden in vooral Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Ontginning van nieuwe gronden leidt tot versnelde afbraak van organische stof uit de bodem, niet alleen bij ontbossing (zoals in Indonesië en het Amazonegebied, maar ook bij andere gronden zoals soortenrijke savannes als de Cerrado in Zuid-Amerika. Het is dus de kunst om in de komende jaren zo efficiënt mogelijk met het huidige landbouwpotentieel om te gaan om bovengenoemde effecten tegen te gaan.

Zelfvoorziening
Europa kan hier morgen al mee beginnen door haar claim op eiwit- en biobrandstofgewassen in vooral Zuid-Amerika aan banden te leggen. Europa is met het areaal in staat om in belangrijke mate zelfvoorzienend te worden in plantaardig eiwit. Het marktinstrumentarium van het EU-landbouwbeleid zal dan niet alleen bescherming moeten bieden aan graan, maar ook aan eiwit. Europa exporteert nu nog veel graan buiten de EU en dat hoeft dan niet meer.
Als ook de vleesexport vermindert en de voerefficiëntie verder wordt verhoogd dan zal het huidige landbouwpotentieel zelfvoorzienend kunnen worden met daarnaast nog voldoende potentieel om ook de Europese biobrandstofrichtlijn zelf in te vullen. Bioraffinage van gewassen heeft dan de beste toekomst. Bovendien heeft de productie van Europese biobrandstofgrondstoffen het voordeel dat een derde deel van deze grondstoffen een eiwitrijk bijproduct vormt die weer sojaschroot vervangt. Een LEI-studie over variabele bijmenging van graan in ethanol kan hier binnenkort waarschijnlijk meer helderheid over brengen.

Invoer aan banden
Met goed Europees beleid kan biobrandstof wel positief werken voor het klimaat. Daarvoor is nodig dat het huidige beleid van invoer van biobrandstoffen aan banden wordt gelegd. Vooral Nederland, maar ook Engeland, Zweden en Denemarken importeren nu op grote schaal biobrandstoffen. Daardoor wordt de Europese verwerkingscapaciteit van biobrandstoffen niet benut en ook niet gestimuleerd. Als agrarisch Europa zich voor de bulkgrondstoffen van de wereldmarkt terugtrekt, kan bovendien met het Europese landbouwmodel zoals wij dat na de Tweede Wereldoorlog kenden ook de landbouw elders (vooral in de ontwikkelingslanden) in de wereld beter worden gestimuleerd. Vooral het beter benutten van het bestaande areaal moet daarbij voorop staan zodat kringlopen regionaal gesloten worden.

NAV, 1 april 2010