Veel soja is niet GMO vrij. Door de nultolerantie die de EU hanteert voor genetisch gemodificeerde gewassen (GMO), wordt het moeilijker om voldoen­de soja te importeren. Soja is een belangrijke eiwitbron voor de mengvoerindustrie en zou door de geldende nultoleran­tie fors in prijs kunnen stijgen, vreest de mengvoerindustrie. Voor menselijk voedsel geldt hetzelfde maar ligt de kwestie anders.

Veel consumenten willen niets weten van GMO en de voedselindustrie heeft er een hekel aan om nog meer ‘stoffen’ op het etiket te moeten vermelden die bij consumenten niet lekker vallen. Tegen deze achtergrond is een belangrijk deel van soja in allerlei levensmiddelen inmiddels vervangen door GMO-vrij lupine-eiwit, geïmporteerd uit voornamelijk Australië. Principieel is de NAV niet tegen genetisch gemodificeerde gewassen, maar de vakbond vindt wel dat telers die kiezen voor GMO-vrij, gevrijwaard moeten worden van besmetting, áls er in Europa GMO-gewassen worden toegestaan.

De vakbond meent dat we in Europa voldoende GMO-vrije eiwit kunnen telen om aan de vraag te voldoen, in het geval dat de nultolerantie gehandhaafd blijft. Inderdaad: daar hangt wel een prijskaartje aan. Plantaardig eiwit van Europese akkers is wat duurder dan soja uit Amerika of Brazilië. Zowel voor food als voor feed.

NAV, 7 september 2009