Piepers nemen een belangrijke plaats in in het bouwplan van de meeste akkerbouwers. Maar meer nog bepalen piepers in hoge mate of er een boterham met beleg komt uit het bedrijf. De afgelopen jaren waren de prijzen niet erg florissant. Dat moet beter. Meer pieper profijt dus! Maar dat gaat niet vanzelf. Daar zullen we samen wel iets voor moeten doen. ‘Meer Pieper Profijt’ heet het themakatern in het NAV-ledenblad van oktober 2007.

We hebben het tij mee. De graanprijzen zijn eindelijk weer op een behoorlijk niveau. Volgen de prijzen van poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen het goede voorbeeld? Zeker, graan heeft een spilfunctie. Door de jaren heen, en nu ook. Maar de opleving van de graanprijs is geen garantie voor kostendekkende aardappelprijzen. En er zijn geen garanties dat de hogere graanprijs een structureel karakter heeft. Nu we het tij mee hebben is dit hét moment om met elkaar te strijden voor goede aardappelprijzen. Niet als een uitzondering in een uitzonderlijk jaar, maar structureel. Dus dit jaar, volgend jaar, over vijf jaar en over tien jaar goede aardappelprijzen!

In het themakatern ‘Meer Pieper  Profijt’ reikt de NAV een aantal voorstellen aan voor het verbeteren van de positie van aardappeltelers. Voor telers van poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen. Hieronder in een notendop de NAV-voorstellen voor meer pieper profijt. In andere artikelen treft u meer informatie, onderbouwing en toelichting aan voor meer pieper profijt.

Pootaardappelen
Doel: goede, faire opbrengstprijzen, jaar in jaar uit!
Door: – prijsinformatiesysteem voor vrije rassen;
           – het aanbod afstemmen op de vraag;
           – prestatieonderzoek diverse rassen.

Consumptieaardappelen
Doel: goede, faire opbrengstprijzen, jaar in jaar uit!
Door: – goede contractvoorwaarden waarin de belangen van telers zijn gewaarborgd: Telersleveringsvoorwaarden;
           – het gezamenlijk optrekken van telers bij de verkoop: United Potato Growers;
           – het aanbod afstemmen op de vraag: United Potato Growers.

Zetmeelaardappelen
Doel: goede, faire opbrengstprijzen, jaar in jaar uit!
Door: – transparantie zetmeelmarkt;
           – dit jaar prijsverhoging van € 23,53 per ton afdwingen bij Avebe;
           – handhaven gewasspecifieke steun EU.
Lees verder: http://www.nav.nl/images/stories//meer_pieper_profijt_blz_3.pdf

Zie ook onder Dossiers artikelen ‘Meer Pieper Profijt’

NAV, 15 oktober 2007