De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat de Nederlandse overheid veel meer moet doen om biobrandstoffen te stimuleren. Nederland loopt in Europa en in de wereld achter. Een gigantische inhaalslag is noodzakelijk om weer aan te haken bij het peloton.

Er zijn twee redenen om haast te maken met de stimulering van biobrandstoffen. Aan de ene kant de eindigheid van fossiele brandstof en aan de andere kant de beperking van de CO2-uitstoot. Als er in het westen van het land al bouwprojecten stil liggen vanwege de luchtkwaliteit, dan begrijpt de NAV niet waarom het kabinet zo’n afwachtende houding aanneemt.
Vorig jaar steeg de productie van biobrandstoffen in Europa met 25%. Nederland komt in de tabellen van de productie van biodiesel en bio-ethanol niet eens voor.
De NAV constateert dat Nederland ver achter loopt. Er is in ons land een gigantische inhaalslag nodig om op het terrein van de biobrandstoffen weer in het peloton mee te kunnen draaien. Wij roepen het kabinet op om eens rond te kijken in de landen om ons heen.

Duitsland grootste producent biodiesel
Duitsland is in de EU veruit de grootste producent van biodiesel met 53% van de totaalproductie. Vorig jaar is die productie met bijna 45% gegroeid. Voor bio-ethanol zijn Spanje en Frankrijk de grootste productielanden. Nu gebeurt er in Nederland natuurlijk ook wel iets. Er draait in Delfzijl een oliemolen voor de productie van puur plantaardige olie (PPO). Er zijn meer en minder concrete plannen voor oliemolens, maar ook voor bio-ethanolfabrieken.
Op dit moment is de prijs van de biobrandstoffen nog hoger dan die van de gangbare brandstoffen, Door de stijgende olieprijs wordt het verschil kleiner. Het kabinet heeft op Prinsjesdag € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor accijnsverlaging van biobrandstoffen. PPO is hiervan trouwens uitgesloten. Nog steeds is niet duidelijk hoe dit verder wordt ingevuld en wat er na 2006 zal gebeuren. Om investeringen in deze sector te stimuleren zal het kabinet toch echt een langjarig beleid moeten uitstippelen. Zweden laat zien dat dit kan werken.

Bio Saab
De Zweedse overheid heeft zich als doel gesteld in 2020 vrijwel onafhankelijk te zijn van fossiele brandstof. Daar zijn biobrandstoffen ca 30% goedkoper dan gewone brandstoffen. Om op pure biobrandstoffen te rijden moeten auto’s aangepast zijn. Een Saab die op biobrandstof kan rijden is ca. € 1.000,- duurder dan een gewone Saab, maar door de goedkopere brandstof is de hogere aanschaf prijs vrij snel terug te verdienen.
Er is in Nederland veel discussie over de eerste en tweede generatie biobrandstoffen. Het energierendement van de tweede generatie is aanmerkelijk hoger dan van de eerste generatie. Grootschalige toepassing is technisch nog niet goed mogelijk. De NAV pleit er sterk voor om nu snel aan de slag te gaan met de eerste generatie biobrandstoffen om hiermee ervaring op te doen, zodat de introductie op termijn van de tweede generatie succesvol kan verlopen. Om snel met de eerste generatie aan de slag te kunnen is een langjarige accijnsvrijstelling van PPO dringend noodzakelijk.
PPO zou bijvoorbeeld in de pleziervaart prima gebruikt kunnen worden. Wanneer gewone dieselolie op het water gemorst wordt, zijn gelijk duizenden liters water vervuild met alle gevolgen van dien. Koolzaadolie kunnen de eenden gewoon opdrinken.

Positief effect
De snelgroeiende productie van biobrandstoffen zal voor de Nederlandse akkerbouwers in eerste instantie beperkte effecten hebben. Nederland is nu nog te duur voor grootschalige productie van energiegewassen. De benutting van reststromen uit de agri- en foodindustrie kan echter wel een positief effect hebben op bijvoorbeeld het rendement van suikerbieten. En de grootschalige productie van energiegewassen elders in Europa of de wereld kan wel een positief effect hebben op de graanmarkt. Er zijn in Nederland waarschijnlijk wel mogelijkheden voor teelt van energiegewassen voor kleinschalige projecten. En een verdere olieprijsstijging naar $70 of meer zal de verhoudingen sterk doen veranderen.
Kortom er zijn heel veel redenen voor de Nederlandse overheid om een helder en langjarig beleid uit te stippelen voor de stimulering van biobrandstoffen om de opgelopen achterstand snel in te lopen.

Keimpe van der Heide, dagelijks bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond

NAV, 18 januari 2006