De afdeling Food & Agribusiness Research and Advisory van de Rabobank heeft zich de vraag gesteld in hoeverre de productie van biobrandstoffen kansen biedt voor het Food & Agri complex in Nederland. De conlusie luidt dat het een positievere invloed op de agrarische industrie kan hebben is dan de omvang van de landbouw in ons land doet vermoeden.

Nederland is van oudsher een land met uitstekende omstandigheden voor agribusiness. Dat heeft geleid tot de aanwezigheid van een sterke verwerkende industrie. Zo kent ons land bijvoorbeeld een grote capaciteit voor graanverwerking en oilseed crushing. De aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor verwerkers wordt niet alleen bepaald door de beschikbaarheid van grondstoffen, maar ook door de logistiek en infrastructuur, en de mogelijkheid om bijproducten tot waarde te brengen. In dat licht bezien biedt de productie van biobrandstoffen in Nederland zeker kansen denkt de Rabobank.

De Nederlandse overheid heeft bovendien pakket stimuleringsmaatregelen aangekondigd heeft waarvan verwacht wordt dat dit investeringen in productie van biobrandstoffen aanmoedigt. Het effect op het Nederlandse F&A complex zal vooral liggen aan de verwerkingskant en niet zozeer aan de primaire kant. De additionele vraag naar agrarische grondstoffen van Nederlandse bodem zal zeer beperkt zijn. De handel zal wel profiteren door de grondstofstromen en de afzet van bijproducten.

Uitgaande van een uniforme benadering naar diesel en benzine van de verplichting tot 2% bijmengen vanaf 2007 zal de Nederlandse vraag naar biobrandstoffen bediend kunnen worden door 1 of 2 ethanolfabrieken en 1 of 2 biodieselfabrieken. Het exacte aantal is afhankelijk van de productiecapaciteit per fabriek. Het is niet ondenkbaar dat zich verwerkers in Nederland vestigen die markten in andere EU landen willen bedienen. Als het in de toekomst economisch haalbaar wordt om biomassa te gebruiken voor de productie van biobrandstoffen, dan zal dat de grondstof van de toekomst zijn. De vraag naar en handel in biomassa zal dan exponentieel stijgen, wat ook voor telers goed nieuws betekent.

Rabobank, november 2005

NAV, 23 november 2005