De Raad van State heeft een vergunning nietig verklaard die door het ministerie van VROM aan aardappelzetmeelproducent Avebe verleend was voor een proef met genetisch gemodificeerde aardappelplanten waarin het kgz-gen is gebracht. De proef zou op percelen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam uitgevoerd hebben moeten worden. De Raad is van oordeel dat het besluit niet voldoet aan de eis van een kenbare motivering. De zaak was aangespannen door Greenpeace Nederland.

De gewraakte milieuvergunning had betrekking op beproeving en vermeerdering van genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylosegehalte op percelen in bovengenoemde gemeenten. Voor deze voorgenomen werkzaamheden heeft VROM bij besluit van 25 januari 2005 vergunning verleend.

Greenpeace Nederland bestrijdt dat de vergunning terecht verleend is. Uit het bestreden besluit blijkt volgens Greenpeace niet dat VROM alle directe als indirecte vertraagde en cumulatieve langetermijneffecten die het gevolg zijn van de doelbewuste introductie van ggo’s in ogenschouw heeft genomen.

De Raad constateert dat het bestreden besluit, noch het ontwerp ervan inzicht geven in de redenen op grond waarvan VROM van oordeel is dat het door de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) gesignaleerde effect van expressie van het getrunceerde KGZ-eiwit en mogelijke allergene en/of toxische effecten hiervan, buiten beschouwing moet blijven. Omdat het besluit niet voldoet aan de eis van een kenbare motivering heeft de Raad het nietig verklaard.

Zie voor meer informatie de Raad van State.

Raad van State, 20/04/05

NAV, 22 april 2005