Klimaat

NAV uit zorgen over effecten veroorzaakt door het zeer natte en late voorjaar 2024

De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) en haar leden zijn zeer bezorgd...

29 Mei 2024

Van klimaatmaatregelen naar integrale aanpak

In het decembernummer van dit blad is onderzocht of de...

5 Januari 2024

Haalt de akkerbouw de klimaatdoelstellingen?

Het is al weer acht jaar geleden dat in Parijs...

8 December 2023

NAV probeert u wegwijs te maken in alle plannen

Het Ministerie van LNV en het Ministerie van I&W hebben...

9 December 2022

Droogtemonitor weer actief

De droogte van de afgelopen weken heeft het Ministerie van...

27 Mei 2022

Nieuw klimaatrapport

Het IPCC heeft in augustus een nieuw rapport uitgebracht. Leden...

3 September 2021

Q&A’s wateroverlast

Mogen boeren op weides die ondergelopen zijn geweest gras maaien...

26 Juli 2021

Klimaatverandering zowel bedreiging als kans voor akkerbouw

Het is zo langzamerhand voor iedereen duidelijk dat het klimaat...

9 Juli 2021

Kan de akkerbouw al iets met ‘carbon banking’?

Onlangs trok de Rabobank de aandacht met het bericht dat...

5 Maart 2021

Watervoorziening in de landbouw

Voor het grootste gedeelte van Nederland vormde 2020 het derde...

5 Maart 2021