Media

Op www.nav.nl is uitgebreide informatie te vinden over de visie van de NAV op tal van akkerbouwonderwerpen. We verwijzen u naar de diverse onderwerpen onder ‘Thema’s’. Graag zijn NAV-bestuursleden bereid uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven.
Aangezien het NAV-bestuur werkt met portefeuillehouders kunt u het best contact opnemen met het verantwoordelijke bestuurslid. Hebben uw vragen betrekking op de totaalvisie van de NAV of op allerlei aspecten van de akkerbouw dan kunt u contact opnemen met de NAV-voorzitter Teun de Jong. De portefeuilleverdeling treft u aan in ‘Bestuur’ onder ‘De NAV’.

Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Dutch Arable Farming Union
Postbus 318
8253 AH Dronten
The Netherlands
Tel: +31(0)6 – 15 62 44 60 / b.g.g. 06 – 27 01 62 19
info@nav.nl
www.nav.nl
twitter: @NAV_AkkerBouwer

2015-09-01Teun de Jong
Teun de Jong, voorzitter NAV