Granen

Denktank Ketentransitie naar Nederlandse tarwe

Op initiatief van de BO Akkerbouw is de Denktank Ketentransitie...

1 April 2022

Meldt muizenoverlast!

De NAV is in gesprek met het Ministerie van Economische...

4 Juli 2015

NAV luidt alarmbel voor muizenschade

In de regio Noordwest Friesland komt in wintergranen en graszaad...

11 Juni 2015

Stikstofgebruiksnormen klei op de goede weg, nu het zand nog!

Het 5e actieprogramma nitraatrichtlijn heeft (te) lang nodig gehad om...

6 September 2014

Flexibele stikstofnormen graan komen eraan

Net als bij suikerbieten en consumptieaardappelen heeft Nederland toestemming gekregen...

3 Mei 2014

NAV toetst voorstellen voor nationale invulling GLB

Of wachten wordt beloond weten we niet. De voorstellen van...

7 December 2013

CZAV-directeur weinig benul van kostprijs graan, NAV informeert

Waren het vorig jaar LTO en Agrifirm die over de...

5 September 2013

Zoektocht naar beter verdienmodel akkerbouw

De Tweede Kamer wil een eerlijker verdienmodel voor de landbouw....

4 Mei 2013

Ook kostprijs graan stijgt

Niet alleen de kostprijs van fritesaardappelen stijgt in 2013, zoals...

8 Februari 2013

Graan goed alternatief voor fritesaardappelen

De aardappelmarkt seizoen 2012/2013 laat zien dat een krapper aanbod...

16 Januari 2013