Marktmacht

Telers hebben stabiele, faire opbrengstprijzen (kostprijs plus ondernemersmarge), en economisch en maatschappelijk duurzame teelten door een krachtigere en meer gelijkwaardige positie in de markt.
De NAV neemt het initiatief tot het samen investeren in de markt. O.a. krachten bundelen bij verkoop, uitstekende marktinformatie (vraag en aanbod) en het managen van het aanbod (hoeveelheid, kwaliteit, plaats, tijdigheid) voor de verschillende producten, te beginnen met consumptieaardappelen.
Vanuit de wetenschap dat de afnemers veelal global players zijn en de markten van de verschillende producten (Noordwest) Europees, neemt de NAV het voortouw voor krachtenbundeling van telers in (Noordwest) Europa.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Een krachtiger positie van telers in de markt’.

Wet Oneerlijke Handelspraktijken te weinig gebruikt

In 2021 is de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP) Landbouw- en...

3 Mei 2024

Europese richtlijn mededinging te onduidelijk

De NAV heeft een zienswijze ingediend op de Europese richtlijn...

5 Mei 2023

Gelijk speelveld en het landbouwakkoord

De NAV is voorstander van een landbouwakkoord en neemt actief...

3 Maart 2023

VOORSTELLEN MARKT- EN PRIJSBELEID: JUIST NU!

Inleiding Het verdienvermogen van de Nederlandse landbouw staat ernstig onder...

16 Januari 2023

NAV oneens met ACM over leidraad PO’s

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de ‘mededingingswaakhond’, heeft een...

30 September 2022

Voorstellen markt- en prijsbeleid: juist nu?

Zijn de graanprijzen na vele jaren van ver onder de...

15 Juli 2022

Wet Oneerlijke Handelspraktijken in werking getreden

Op 1 april 2022 is de wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP)...

29 April 2022

Tweede Kamer buigt zich over verdienvermogen boeren

Op 17 maart heeft de Tweede Kamercommissie voor LNV zich...

1 April 2022

Laat boeren niet de dupe worden van prijsoorlog in de voedselketen!

Toen halverwege 2021 in grote delen van de wereld de...

4 Maart 2022

Fritesfabrieken negeren kostprijsexplosie!

Door de sterk oplopende inflatie in het laatste kwartaal van...

7 Januari 2022