De NAV is voorstander van een landbouwakkoord en neemt actief deel aan de gesprekken aan de sectortafel. Naast helderheid over doelen wat betreft o.a. waterkwaliteit, natuur en klimaat moet het akkoord perspectief bieden voor het verdienvermogen van onze bedrijven. Eerst werd hierbij vooral gekeken naar de Nederlandse context. De NAV heeft steeds al aangegeven dat je niet alleen aan Nederlandse boeren extra eisen kunt opleggen, die de kostprijs van de producten verhogen. Immers, Nederland maakt deel uit van de interne markt van de EU, dus dan kunnen dezelfde producten uit de buurlanden, waar deze extra eisen niet gelden, hier goedkoper in de schappen liggen en worden Nederlandse boeren weggeconcurreerd.

Volgens de NAV moeten voor het perspectief van de landbouw de extra eisen in ieder geval overal in de EU gelden. In het stikstofdebat in de Tweede Kamer van 23 februari jl., zei Minister Adema te werken aan een Europees duurzaamheidslabel, maar dat Oost-Europese lidstaten daar nog niet zoveel oren naar hadden. De NAV denkt dat een dergelijk Europees label ook nog niet de totale oplossing voor het perspectief is. Zo lang de ‘gangbare’ producten ook nog in de schappen liggen, kiest de consument tot nog toe maar heel beperkt voor duurzame producten. Het marktaandeel van biologisch heeft er ook 40 jaar over gedaan om van 2% naar 4% te komen. De NAV denkt dat het perspectief voor een goed verdienvermogen van onze bedrijven alleen maar kan komen door een effectief Europees markt- en prijsbeleid. Als Minister Adema deze stap ook nog maakt zijn we er!

Mercosur

Naast de interne EU-markt hebben we als Nederlandse boeren ook nog te maken met concurrentie vanuit landen waarmee de EU een vrijhandelsverdrag heeft gesloten. Het is goed nieuws dat in de Tweede Kamer de Partij voor de Dieren met steun van heel veel partijen een motie heeft ingediend, die ervoor pleit om landbouw buiten het Mercosur verdrag te houden. Deze motie zal zeker worden aangenomen. Hiermee kan hopelijk worden voorkomen dat landbouw weer als wisselgeld wordt gebruikt voor andere belangen, zoals de Europese auto-industrie.