De Werkgroep Consumptieaardappelen (WCA) van de NAV verwacht dat de kostprijs voor 2020 zo’n 15% stijgt t.o.v. die van 2019 (zie voor de berekening van de kostprijs http://www.nav.nl/bereken-je-kostprijs/). Op grond hiervan stelt de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (i.o.) dat de contractprijzen ook fors omhoog moeten. De contractprijzen voor 2019 waren al niet op kostprijsniveau en zullen dus een flinke stap moeten maken om voor de akkerbouwers een rendabele teelt mogelijk te maken.

Keimpe van der Heide (voorzitter van de WCA en tijdelijk voorzitter van de POC) vertelt dat de leden van de Werkgroep ook schrokken van de uitkomst van hun berekeningen. ´Wij hadden natuurlijk wel voorzien dat de kostprijs flink zou stijgen, maar dat die zo groot was hadden wij ook niet gedacht. Wij doen die berekeningen al een jaar of tien op dezelfde manier. We nemen alle kosten mee en aan het eind een marge van 15% boven op de kale kostprijs voor het risico dat de boer neemt. En dat lijkt ons nu ook heel realistisch gezien de onzekerheden die er nog zitten in de nieuwe wegen die we moeten inslaan bij de loofdoding en kiemremming.´ De stijging van de kostprijs wordt veroorzaakt door de stijging van de Cao-lonen, die in veel kostenposten doorwerkt. En ook de loofdoding wordt duurder, maar vooral de kiemremming wordt fors duurder.  De WCA is hier in de berekeningen uitgegaan van kiemremming met CIPC in 2019 en in 2020 met een veldbespuiting met MH en daarna vanaf half december een keer of 5 met de nieuwe kiemremmingsmiddelen in de bewaring.

De eerste berichten die in de pers zijn verschenen (o.a. op Boerenbusiness) dat de eerste verwerker inzet op een lichte verlaging van de contractprijzen is, als het waar is (wat wij ons als WCA en POC niet kunnen voorstellen) in dit licht absurd en door de telers niet serieus te nemen. Als we praten over een duurzame en toekomstbestendige teelt zal de teler in het teelttechnische vlak stappen moeten (blijven) zetten. Er is nu een sterke verandering gekomen in het voor de teler beschikbare middelenpakket die enorme gevolgen heeft voor de kostprijs van de teelt. En als we ook praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen dan zullen de afnemers de contractprijzen fors moeten verhogen om het de telers mogelijk te maken om aan de eisen van de maatschappij te voldoen. Het kan niet zo zijn dat dit op de teler wordt afgewenteld.