Minister Adema heeft ons verzoek afgewezen om mensen die na sluiting van de GO een negatieve beschikking over 2023 ontvangen extra tijd te geven om de GO 2024 aan te passen. Men kan niet beginnen met de controles voordat iedereen de GO heeft ingediend en Adema stelt dat de uitbetaling dan volgend jaar weer te laat is. Wij snapten dat niet: RVO kan toch pas na 30 november gaan controleren. Maar de controles gedurende het jaar blijken over NVWA te gaan, die pas een steekproef kunnen trekken als iedereen de GO heeft ingediend.

Door LNV te wijzen op de storing bij RVO op 14 mei is het wel gelukt om de deadline van de GO twee dagen op te schuiven naar 17 mei.

Wel uitstel Groene Braak

De eco-activiteit Groene Braak, bedoeld om de biodiversiteit te bevorderen, heeft in de ecoregeling een resultaatverplichting van 80% bedekking op 31 mei. Het is eindelijk gelukt om het ministerie en RVO te overtuigen van het feit dat er sprake is van een laat en nat voorjaar, waardoor er een groot risico is dat men die bedekking op 31 mei niet haalt. RVO bleef aanvankelijk volhouden dat dat ondernemersrisico is, maar toen net als vorig jaar de verplichte weidegang wel twee weken werd uitgesteld vanwege het natte voorjaar zijn wij heel boos geworden. Zo wordt er wel erg met twee maten gemeten! Dat heeft ineens binnen een dag tot aanpassing van de peildatum geleid. Deze werd eerst voor dit jaar veranderd in 15 juni. Inmiddels bleek ook dat niet meer haalbaar en heeft de NAV de minister om verder uitstel verzocht. De peildatum voor 80% bedekking is nu veranderd in 15 juli en daar is de NAV verheugd over.

Vorig jaar zijn bij een aantal akkerbouwers de groene braak percelen afgekeurd vanwege late groei. Wij adviseren iedereen om hier tegen in beroep te gaan, want ook vorig jaar was de weidegang wel twee weken uitgesteld.

Conclusie

Ook voor de NAV blijft het allemaal een taai proces. We wijzen zowel LNV als RVO er steeds op dat men wel de echte doelen voor ogen moet houden, namelijk verbeteren van biodiversiteit, milieu en klimaat. Die hogere doelen dreigen wel eens verloren te gaan in de trage ambtelijke molens van RVO. Gelukkig is het wel gelukt om in ieder geval de peildatum uit te stellen, niet wetende dat door de extreme regenval 80% bedekking ook op 15 juni niet haalbaar zal blijken. Het toont maar weer eens aan dat kalenderlandbouw totaal niet functioneert.