DE NAV neemt deel aan verschillende debatten voor de Europese verkiezingen. Op 3 juni schuift voorzitter Teun de Jong aan bij het Agriodebat. Dit wordt 3 juni ’s avonds uitgezonden.

Op 23 mei is er een debat iun Nijkerk. Meer informatie:

Om de vijf jaar organiseert Platform Aarde Boer Consument een EU-verkiezingsdebat. We doen dat dit jaar in samenwerking met Feedback Europe, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Het debat vindt dit keer, evenals in 2019, weer plaats in de Schakel in Nijkerk op 23 mei van 19.45 tot 22.20 uur.
We hebben nu toezeggingen binnen van deelname door BBB, CDA, D66, GL-PvdA, Partij voor de Dieren, SGP, SP en VVD.

De politici zal gevraagd worden om op een aantal stellingen te reageren die gaan over het GLB en het EU-handelsbeleid. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor vragen er reacties van uit het publiek.