Op 5 december heeft de minister uitbreiding van de Nutriënten-Verontreinigde (NV) gebieden aangekondigd in een Kamerbrief. Dit zijn wateren waar de N- en/of P-norm wordt overschreden én met cijfers uit 2010-2013 (!!) berekend is dat meer dan 19% hiervan door de landbouwkomt. Hier zal de N-bemestingsnorm worden verlaagd per 1 januari 2024 en nog een keer in januari 2025. Indien er alleen een overschrijding van P in het water is, wordt de N-bemesting wel verlaagd in 2024, maar niet verder verlaagd in 2025.
De NAV heeft uiteraard bezwaar tegen deze aanwijzing gemaakt. Eerst moeten wat ons betreft de normen voor N en P geharmoniseerd worden met de ons omringende landen. Ook hebben wij gewezen op promotieonderzoek van een paar jaar geleden waaruit blijkt dat nutriënten ook vrijkomen uit waterbodems. De aanwijzing is absurd laat, ons teeltseizoen begint al in de zomer tenslotte. De cijfers die worden gebruikt zijn te oud en de effecten van maatregelen die recent zijn genomen zoals bufferstroken zijn nog niet meegenomen en toch komen er nu alweer nieuwe beperkingen!

Maar bovenal vindt de NAV het onrechtvaardig dat akkerbouwers in NV-gebieden worden gekort op hun bemesting om de derogatie voor melkveehouders een paar jaar langer te behouden! Er dreigen nu in grote delen van Nederland slechtere opbrengsten te komen door suboptimale bemesting. Het wordt hoog tijd voor doelsturing in plaats van dit soort generieke opgelegde maatregelen!

De NAV heeft bijgaande brief met onze bezwaren verstuurd aan minister Adema en de leden van de Vaste Commissie voor LNV: 2023-12-08 Brief NAV aan Minister Adema en Kamercie LNV over NV gebieden