Minister Adema volgt het advies van Remkes op om te proberen tot een landbouwakkoord te komen, wat tot rust en duidelijkheid en perspectief voor de sector moet leiden. De NAV pleit al langer voor een dergelijk akkoord. De akkerbouw kan ook een grote bijdrage leveren aan de doelen die op ons afkomen denken wij.

Op 1 december heeft de NAV een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een soort bijzettafel voor het landbouwakkoord. Volgens de brief zullen de onderhandelingen plaatsvinden tussen het ministerie van LNV, natuurorganisaties, medeoverheden en ketenpartijen en namens de landbouw alleen LTO, NAJK, Agractie en Biohuis. En ook alleen deze partijen zullen het akkoord tekenen namens de sector. De andere belangenbehartigers waaronder de vier vakbonden zullen eens in de zes weken ‘worden bijgepraat’.

Deze werkwijze vinden wij onbegrijpelijk. We hebben ons steeds als de G8+Biohuis gepresenteerd als één blok. Nu besluit het ministerie wie er namens de landbouw mag meepraten en erger nog, wie er een handtekening mogen zetten namens de hele landbouw. De vakbonden (NAV, NMV, POV en NVP) hebben hier direct scherp bezwaar tegen gemaakt bij minister Adema en de procesbegeleider. We wachten een antwoord af.

Intussen heeft Agrio in al haar bladen een poll uitgezet. U vindt deze poll hier . U kunt daar invullen wie volgens u namens de sector moet onderhandelen met het ministerie.