Op vrijdag 6 mei 2022 is vanuit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond de Producentorganisatie (PO) Eiwitboeren van Nederland opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De PO maakt zich hard voor de rendabele teelt van eiwitrijke gewassen van eigen bodem met een eerlijk verdienmodel. Bij de start bestaat de PO uit 29 telers van verschillende vlinderbloemige eiwitgewassen.

De PO Eiwitboeren van Nederland is de eerste producentenorganisatie van en voor telers van eiwitrijke gewassen. Zowel biologische als gangbare boeren zijn welkom; telers die al eiwitrijke gewassen telen of willen telen, van veldboon tot lupine, van soja tot kikkererwt. Het belangrijkste doel is samen een duurzame en rendabele eiwitteelt bereiken, met een verdienmodel en eerlijke prijzen voor de boeren.

Voor menselijke consumptie en met name voor veevoer worden veel eiwitrijke grondstoffen van ver gehaald. Bijvoorbeeld uit Canada, Zuid-Amerika, Rusland of Oekraïne. Dat kan en moet anders volgens de PO Eiwitboeren van Nederland. Boeren, verwerkers, supermarkten, cateraars, consumenten én de nationale overheid kunnen profiteren van Nederlandse vlinderbloemige eiwitgewassen. Hiermee worden we én minder afhankelijk van import, doel van de Nederlandse Eiwit Strategie, én dragen we bij aan verduurzaming van de landbouw, een gezondere bodem en oplossen van de klimaat- en stikstofproblematiek. Om dat te bereiken moet de markt voor eiwitgewassen wel drastisch veranderen.

Foodvalley NL bracht begin 2021, samen met LekkerLupine, Proeflab Wageningen en de Taskforce Korte Keten, de eerste eiwitboeren samen. Dit heeft geleid tot samenwerking met de NAV en nu dus tot de oprichting van de PO Eiwitboeren van Nederland. De PO bundelt de kennis en krachten van telers van vlinderbloemige eiwitgewassen. Door hun samenwerking hebben zij een sterkere onderhandelingspositie en kunnen ze betere contractvoorwaarden en prijzen krijgen. Ook is de organisatie interessant voor grote afnemers en eindaanbieders zoals supermarkten en cateraars; door samen op te trekken kunnen telers een groter volume van plantaardige eiwitten leveren.

Daarnaast delen de leden van PO Eiwitboeren van Nederland praktische zaai-, teelt- en oogstervaringen en stellen een onderzoeksagenda voor de komende jaren op. Vanuit deze rol is de PO ook betrokken als partner bij de op handen zijnde Green Deal Eiwitrijke Gewassen.

Tot slot vertellen de leden van PO Eiwitboeren van Nederland het verhaal van de Nederlandse vlinderbloemige eiwitgewassen. De consumentenstudie ‘Eiwitten van Eigen Bodem’ (2021) laat zien dat weinig Nederlanders de waarde van vlinderbloemigen kennen. Of het nou is een gezondere bodem, grotere biodiversiteit of een duurzamere, circulaire landbouw. Dat moet iedereen weten zodat we als we voor de schappen staan allemaal een bewuste keuze maken voor producten met plantaardige eiwitten van eigen bodem.

Oproep

De Eiwitboeren van Nederland organiseert op woensdag 8 juni 2022 van 14.30 tot 17.30 uur haar oprichtingsvergadering, locatie Ekoboerderij de Lingenhof in Randwijk. Onder andere wordt dan het bestuur gekozen en het beleid vastgesteld. Bent u of kent u een teler die aanwezig wil zijn bij de oprichtingsvergadering? Meld u aan via www.eiwitboeren.nl.