De huidige Aardappelmoeheid verordening van de EU wordt op last van de fytosanitaire autoriteiten omgezet in een nieuwe EU bestrijdingsrichtlijn. Het doel van de Europese commissie is om AM als een ‘normale’ quarantaine ziekte te behandelen. In de EU moeten quarantaine organismen uitgeroeid worden. Tot nu toe gold AM wel als een quarantaineziekte, maar omdat de verspreiding over de wereld en in de EU al zeer groot is, was het uiteindelijke beleid gestoeld op beheersing. Het regime van beheersing heeft zeker in Nederland goed gewerkt met voor enkele zeer kwetsbare teeltgebieden van bloembollen en boomkwekerijen een teeltverbod van aardappelen. In de rest van Nederland heerst er een verplichte vruchtwisseling met op basis van de heersende regelgeving de mogelijkheid tot bestrijden met resistente consumptie- en zetmeelrassen.

In de plannen van de EU wordt nu uitgegaan van uitroeiing, geen onderscheid tussen cysten met levende of dode inhoud, geen mogelijkheid van vrijwillige bemonstering zonder consequentie en enkel gebruik van resistentie groter of gelijk aan een 8. Invoering van deze EU-plannen betekenen een forse aanslag op het Nederlandse aardappelareaal; met name ook voor pootaardappelen en teelten als bloembollen waarvoor een AM-vrij verklaring vereist is. De NAV roept alle belanghebbenden op om bij de Europese Commissie uiterlijk 11 jan 2022 een zienswijze in te dienen. Vanuit de gehele aardappelsector wordt hier op gereageerd. Het digitale adres voor reactie is https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13312-Plant-health-measures-to-eradicate-and-prevent-the-spread-of-Globodera_en.