Eén van de belangrijkste bezwaren van de NAV tegen de vrijhandelsverdragen die de EU nog steeds afsluit met allerlei landen en groepen van landen, is dat er dan geen eisen meer gesteld kunnen worden aan de productiewijze van importproducten. Deze standaarden zijn in Nederland en de EU hoger dan in de rest van de wereld. Het ongelijke speelveld dat hierdoor ontstaat levert voor boeren nu al problemen op.

EU-commissaris Frans Timmermans wil met de Green Deal en de Farm to Fork Strategy die eisen aan de productiewijze in de EU nog verder opschroeven. In een webinar met Nederlandse boeren gaf Timmermans toe dat de handelsverdragen een probleem vormen voor de verduurzaming en stelde dat aan de importproducten dezelfde eisen gesteld moeten kunnen worden als aan de eigen boeren in de EU. Door de afspraken die in de WTO hierover gemaakt zijn kan dat niet in de huidige verdragen. Dus ook niet bij CETA en het EU-Mercosur verdrag. Wil Timmermans zijn ambities waarmaken, dan moeten ook deze verdragen worden aangepast. De NAV zal dit uiteraard op de voet volgen en zolang deze verdragen niet zijn aangepast, zal de NAV zich hiertegen blijven verzetten.