De NAV heeft besloten dit keer geen apart debat te organiseren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen deze maand. Er zijn, anders dan in 2017, al heel veel debatten over landbouw en samen met de beperkingen vanwege corona heeft ons doen besluiten tot een andere aanpak. We hebben een pamflet opgesteld met tien punten en dit eind februari toegestuurd aan bijna alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Voor de ‘oudere’ partijen is veelal al duidelijk wie als landbouwwoordvoerder zal optreden, voor de nieuwe partijen is het pamflet naar de partij gestuurd. We hebben iedereen gevraagd of zij vier vragen over het pamflet willen beantwoorden. Deze vragen vindt u hier. 

Het pamflet vindt u hier: Toekomst voor de Nederlandse akkerbouw-NAV pamflet

De reacties van politici worden steeds na binnenkomst geplaatst op deze website: Reacties politici op NAV pamflet

Gesprekken

Zoals wij eerder al hebben gemeld, heeft de NAV met onze toekomstvisie als basis vele gesprekken gevoerd met andere agrarische belangenbehartigers, natuur- en milieuorganisaties, met onderzoekers en hoogleraren van de WUR en andere universiteiten, met onafhankelijke economen, met platforms voor voedseltransitie en met opiniemakers. Deze gesprekken hebben ons gesterkt in de gedachte dat een breed gedragen akkoord voor de landbouw een haalbaar idee is en rust zou geven in het beleid. Natuurlijk zijn niet alle partijen het op alle fronten met ons eens, maar in het algemeen kunnen we wel stellen dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen wat betreft onze ideeën.

Pamflet

De tekst van het pamflet heeft als basis de vorig jaar uitgebrachte toekomstvisie maar geeft veel korter en bondiger ons toekomstbeeld weer. Zoals gezegd hebben wij gevraagd om een reactie op onderstaande tekst. We hebben inmiddels van diverse partijen de toezegging dat zij zullen reageren, ofwel op beeld ofwel schriftelijk. De NAV zal deze reacties op onze website zetten, zodat u rustig deze reacties kunt bekijken. Hopelijk kunnen deze u helpen in uw keuze op 17 maart!

Natuurlijk heeft het pamflet nog een functie: op deze manier wil de NAV proactief duidelijk maken wat onze inzet is. We zullen dit pamflet ook na de verkiezingen aan de formateur opsturen om mee te nemen in de onderhandelingen over landbouw in het regeerakkoord.