Het handelsverdrag tussen Canada en de EU is nog steeds in behandeling bij de Eerste Kamer. Voor de zomer is er nog een tweede vragenronde geweest, waar fracties vragen konden stellen aan de regering. Inmiddels heeft minister Kaag deze vragen beantwoord. Op dit moment is er nog geen datum voor een plenair debat en de stemming.

Inmiddels is CETA al vanaf september 2017 voorlopig van toepassing, wat betekent dat het vrijhandelsgedeelte al in werking is. Uit de onderzoeken die nu worden uitgevoerd door de EU hoe de handel verloopt, blijkt toch een ander beeld dan steeds door de regering en de EU is geschetst. Zoals bekend mogen in Canada bij de vleesproductie groeihormonen gebruikt worden, wat in de EU verboden is. Nu blijkt dat in Canada de verschillende stromen slecht traceerbaar zijn. Er is dus geen enkele garantie dat er in de EU niet toch vlees met groeihormonen op de markt komt. Tot nog toe is steeds beweerd dat dit onmogelijk is. Verder hebben het Nederlandse kabinet en de Europese Commissie steeds gezegd dat de inzet is dat Canada zijn standaarden voor bijvoorbeeld gewasbescherming aan de hogere Europese standaarden zal aanpassen. Nu blijkt uit verslagen van de ambtelijke werkgroepen die hier mee bezig zijn, dat Canada grote druk op de EU uitoefent om te accepteren dat er op Canadese producten residuen voorkomen van middelen die daar wel zijn toegelaten en in de EU niet.

Deze twee voorbeelden tonen aan dat de zorgen van de NAV, dat de Nederlandse en Europese boeren in een steeds ongelijker speelveld komen te werken, terecht zijn. Het lijkt er in de praktijk totaal niet op dat handelspartners zich zomaar gaan aanpassen aan onze normen. Integendeel zelfs. Daarom blijft het belangrijk dat Nederland dit verdrag verwerpt, zodat er ruimte ontstaat om het handelsbeleid nu eens te moderniseren en aan te passen aan de maatschappelijke eisen van deze tijd. Want nu spelen deze zaken al met een land als Canada, dus bij een EU-Mercosur verdrag, waar de verschillen in productiewijze nog veel groter zijn, zal dit nog veel sterker gaan spelen.

Daarom roept de NAV de Eerste Kamer nogmaals op om CETA te verwerpen!