De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC), die de NAV eerder dit jaar heeft opgericht, heeft de officiële erkenning als producentenorganisatie binnen van het Ministerie van LNV. De NAV is blij dat dit gelukt is. De officiële erkenning houdt in, dat de POC nu alle binnen het GLB gestelde mogelijkheden heeft om de positie van de consumptieaardappeltelers in de keten te verbeteren. Deze mogelijkheden zijn veel groter dan voor bijvoorbeeld NAV of LTO, omdat een erkende producentenorganisatie veel meer ruimte krijgt in het mededingingsrecht. De NAV is blij dat de POC met deze erkenning een volwassen organisatie is geworden die op eigen benen staat. We wensen de POC veel succes en hopen dat veel telers zich zullen aansluiten. De POC heeft een nieuwe website waar u alle informatie kunt vinden en lid kunt worden: www.pocnederland.nl.