Op 24 augustus heeft Hans van Kessel een gesprek gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV over de eiwitstrategie. Hun belangrijkste vraag was; hoe krijgen we grootschalige eiwitteelt in Nederland van de grond? Welke belemmeringen zijn er? Vanuit de NAV is aangegeven dat de teelt van vlinderbloemigen bouwplan-technisch best interessant is. De NAV heeft als verreweg de belangrijkste belemmering ingebracht dat de huidige Nederlandse c.q. Europese marktprijs te ver beneden de kostprijs ligt om een enigszins rendabele teelt van eiwitgewassen mogelijk te maken. Zolang dat het geval is, hetgeen sinds het Blair House akkoord in 1992 zo is, zal een grootschalige eiwitteelt in Nederland/Europa niet van de grond komen. Verder hebben we ook aangegeven dat de mogelijkheid om eiwitgewassen te telen in het kader van de vergroening binnen de gangbare akkerbouw niet interessant is zolang er geen gewasbeschermingsmiddelen in mogen worden gebruikt.