RVO heeft het online loket geopend voor de vaststelling van de compensatiebedragen voor telers van fritesaardappelen. Telers met een schade tot 25.000 euro kunnen nu hun definitieve aanvraag indienen. Daarnaast kunnen telers hun voorlopige aanvraag wijzigen of intrekken, indien het overschot aan aardappelen anders uitpakt dan oorspronkelijk ingeschat. Zodra de totale schade van de sector onder de 50 miljoen euro zakt, wordt er 6 cent per kilo uitgekeerd op basis van de definitieve aanvragen.

 De situatie voor telers is nu als volgt:

  • voor bedragen tot 25.000 euro kunnen telers tot en met 31 augustus hun definitieve tegemoetkoming aanvragen op de website van RVO. Telers kunnen zelf de benodigde formulieren invullen en opsturen. Er is geen verklaring van een accountant nodig;
  • voor tegemoetkomingen boven de 25.000 euro is nog niet bekend wanneer deze kunnen worden aangevraagd. RVO overlegt momenteel met het ministerie van LNV over de eisen. Zodra er duidelijkheid is, zal RVO de spelregels bekendmaken;
  • alle telers die in de aanmeldperiode een voorlopige aanvraag voor tegemoetkoming hebben ingediend kunnen deze nu bij het online loket van RVO intrekken of wijzigen.

In totaal is er door bijna 1200 aardappeltelers voor ongeveer 900.000 ton fritesaardappelen een voorlopige aanvraag ingediend. Gerekend met een compensatiebedrag van 6 cent per kilo komt dat uit op een bedrag van circa 54 miljoen euro. De regeling is echter gemaximeerd op 50 miljoen. Als in september blijkt dat er nog steeds meer dan 50 miljoen euro wordt aangevraagd, dan wordt het bedrag per kilo voor alle aanvragers gekort. Telers kunnen echter nu hun voorlopige aanvragen wijzigen of intrekken. Zodra het totaalbedrag daardoor onder de 50 miljoen euro zakt, wordt het compensatiebedrag definitief vastgesteld op 6 cent per kilo en kan RVO meteen uitkeren op basis van de definitieve aanvragen.

Directeur André Hoogendijk van de BO akkerbouw: “We horen van telers dat de voorlopige aanvraag eenvoudig was in te vullen en dat telers snel hun voorschotbedrag van RVO hebben ontvangen. Het is goed om te zien dat schades tot 25.000 euro nu op een eenvoudige wijze kunnen worden afgehandeld. We zien graag dat de regeling ook snel opengaat voor telers met grotere schades. In de tussentijd roepen we iedereen op om de opgegeven tonnen te controleren en waar nodig aan te passen. Hoe eerder RVO een goed beeld heeft van de totale schade, hoe eerder men kan starten met uitbetalen.”