Het afgelopen oogstjaar was er spanning tussen de pootgoedteelt en de NAK over de snelheid waarmee nacontroleresultaten op virusbesmetting en bruin-/ringrot van partijen pootaardappelen bekend waren. Zolang de definitieve klasse niet bekend is, kunnen de aardappelen niet verhandeld worden, terwijl voor de vroege exportbestemmingen tijdige verlading vereist is. De pootgoedhandel en sommige telers hebben aangegeven dat door te trage afhandeling er in het najaar van 2019 export is misgelopen. De problematiek is dat de aardappelen eerst geoogst moeten zijn voordat de NAK een monster uit de partij kan halen. Daardoor is er in het begin van het oogstseizoen geen maximale benutting van de toetscapaciteit, die 2200 monsters per week bedraagt. Wanneer in alle regio’s de oogst wel volop draait stelt de NAK een quotering in per keurmeester voor wat het aantal monsters is dat aangeleverd mag worden. Vanaf de maand november is het capaciteitsprobleem weer opgelost.

Om herhaling van de problematiek te voorkomen is er overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de telers, de handel en de NAK. Hierbij zijn er afspraken gemaakt dat alle drie de partijen hun uiterste best gaan doen om het proces van de nacontrole beter te stroomlijnen, waarbij de grootste winst bij de start van het seizoen te maken valt, vanwege de nu heersende onderbezetting.

Telers wordt gevraagd om sneller melding te maken van gerooide percelen, de handel of telers moeten de prioriteit voor vroege afzet aangeven en de handel moet strakker plannen welke partijen aardappelen tevens op PMTV en of TRV getoetst moeten worden (is tijdrovend). De NAK gaat bij overaanbod aan monsters selecteren op gewenste vroegheid op basis van ‘vroege levering’, ‘uitplant’ en ‘voorjaarslevering’. Bovendien gaat de NAK kritischer kijken voor welke rassen een integrale virustoets noodzakelijk blijft, al is dat natuurlijk ook afhankelijk van het verloop van het groeiseizoen, het aantal virusbesmettingen en de bladluisontwikkeling. De NAK zal de pootgoedtelers en handel tijdig informeren door middel van haar circulaires.