Het instituut voor milieuvraagstukken (IVM) van de VU Amsterdam is op het moment betrokken bij het internationaal onderzoeksproject LegumeGap dat tot doel heeft de peulvruchtteelt in Europa te bevorderen. Wetenschappers en beleidsmakers zijn het erover eens dat plantaardig eiwitgewassen een grote bijdrage kunnen leveren aan het behalen van verschillende productie-, milieu- en voedingsdoeleinden tegelijk. Ondanks deze algemeen erkende voordelen is de productie van peulvruchten in Europa nog altijd laag. Het Europese project LegumeGap heeft tot doel om te achterhalen waardoor de teelt van eiwitgewassen nog onvoldoende van de grond komt. Daarvoor is een grootschalige enquête onder boeren in verschillende Europese landen waaronder Nederland opgezet. Deze is erop gericht zowel succesverhalen boven tafel te halen als knelpunten en kennishiaten in kaart te brengen. De NAV vindt dit een loffelijk streven, maar het biedt geen oplossing voor de afzetproblemen en de lage prijzen! U kunt de enquête invullen (15-20 min) via enquête eiwitgewassen.