Als gevolg van een tweetal fraudezaken in oogstjaar 2018 is er dit jaar door NAO, NAK, NAV, LTO, VAVI en NVWA een werkgroep Preventie Fraude Pootgoed gevormd. Het doel is om het vertrouwen en de borging in de sector te herstellen en te verstevigen. De aanleiding vormde zowel de kwestie waarbij ongekeurd pootgoed in de handel werd gebracht als het feit dat er vervalste certificaten van pootaardappelen in België opdoken. Pootgoedhandel is vertrouwen in de borging dat het gekochte product voldoet aan de eisen van raszuiverheid, kiemkracht en aantasting door virus, bacterie en quarantaine organismen. Deze garanties gelden voor zowel de pootgoedproducent, de handel als voor de pootgoedgebruikers. Daarmee is het belang van een ongeschonden en betrouwbaar imago een belang van de gehele keten. Voor alle genoemde partijen ligt hier een opdracht, die voor het komende teeltseizoen nader uitgewerkt zal zijn in het keuringsreglement, contractvoorwaarden en handhaving.