De NAV heeft zich op 16 september achter de grote boerenactie op 1 oktober gesteld. Ook de NAV vindt dat de landbouw te snel de ´schuld´ krijgt, dat het gewasbeschermingsbeleid vooral op emoties wordt gevoerd i.p.v. op wetenschappelijke informatie en dat in het algemeen er veel te weinig waardering is voor het werk wat boeren doen en de hoge kwaliteit van het voedsel wat Nederlandse boeren produceren.

Terwijl er aan de Nederlandse landbouw steeds strengere eisen worden gesteld, worden door de EU voortdurend handelsverdragen opgesteld en deals gesloten waardoor voedsel wat op minder duurzame wijze is geproduceerd hier tegen lage prijzen wordt geïmporteerd. Een goed voorbeeld is GMO-soja, wat hier wordt geïmporteerd als tegenprestatie dat de EU staal mag blijven exporteren naar de VS, de zogenaamde Juncker-Trump deal.

De NAV is blij dat Agractie de eerder genoemde eis dat landbouw buiten het klimaatakkoord en buiten de stikstofproblematiek moet vallen heeft laten vallen. Wij onderschrijven de nu geformuleerde standpunten. Daarnaast zal een delegatie waar de NAV deel van uitmaakt op 1 oktober op het Plein een petitie aanbieden aan Tweede Kamerleden tegen vrijhandelsverdragen.

Voor nadere informatie over de boerenactie, het programma en opgave: www.agractie.nl. Voor nadere informatie over de petitie tegen vrijhandelsverdragen en een brief die hierover op 2 september aan de Tweede Kamer is gestuurd: www.handelanders.nl .

De NAV roept iedereen op tot een vreedzame en publieksvriendelijke actiedag!