De Europese Commissie heeft een vrijhandelsverdrag met de Mercosur landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay) gesloten. Dit verdrag moet nog wel door de Raad van Ministers en het Europees Parlement worden goedgekeurd. De NAV pleit er al jaren voor om landbouw buiten deze handelsverdragen te houden, omdat ze de Nederlandse en Europese boeren in een enorm ongunstige concurrentiepositie plaatsen. Want door zo’n verdrag moeten producten die in de Mercosur landen geproduceerd mogen worden, hier op de markt kunnen komen. De standaarden voor voedselproductie zijn in de EU veel hoger dan bijvoorbeeld in het Brazilië van president Bolsonaro. Dat heeft recent zelfs een aantal gewasbeschermingsmiddelen toegelaten die in Europa al jaren verboden zijn. We zien nu al door het associatieverdrag met de Oekraïne dat producten die hier niet geproduceerd mogen worden, hier wel geconsumeerd kunnen worden. Een dergelijke situatie verwacht de NAV ook als gevolg van de Mercosur-deal, maar dan nog in een veel grotere mate. Er is uiteraard niets tegen handel, maar die handel moet wel eerlijk zijn. Door landbouw buiten deze handelsverdragen te houden, zouden er wel weer eisen aan de productiewijze kunnen worden gesteld of invoertarieven worden geheven om een gelijk speelveld te creëren.

De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend, waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen zich uit te spreken tegen de Mercosur-deal. In de dagen voordat er over deze motie werd gestemd heeft de NAV samen met een groot aantal andere maatschappelijke organisaties een brandbrief (zie www.aardeboerconsument.nl) aan de Tweede Kamer gestuurd, om de nadelen van de Mercosur-deal voor landbouw en voedsel onder de aandacht te brengen. De NAV vindt het onbegrijpelijk dat de motie in de Tweede Kamer is verworpen. De NAV zal samen met de andere maatschappelijke organisaties bij Nederlandse en Europese parlementariërs blijven pleiten voor een eerlijke concurrentiepositie voor onze boeren en voor veilig en gezond voedsel. Dat is in het belang van zowel boer als consument!