Er is veel te doen geweest deze zomer over de Brede Weersverzekering (BWV). Het is meestal wel duidelijk hoe wordt omgegaan met schade door wateroverlast, maar droogteschade valt ook onder de verzekering en hier kwamen grote verschillen tussen de verzekeraars tevoorschijn. Daar komt nog bij dat de verzekerde die zijn gewassen beregende en veel kosten maakte om schade te voorkomen, vaak niet voor een vergoeding in aanmerking kwam.

Tegelijkertijd is het nu zo, dat de subsidie (65%) van de overheid op de verzekering voor een groot deel wordt teruggehaald door de assurantiebelasting. Zo stroomt Europees geld voor boeren naar de Nederlandse belastingkas. Dit is de NAV al langer een doorn in het oog en daarom hebben wij deze zomer wederom actief gelobbyd om de assurantiebelasting op de BWV op te heffen. Dat gebeurt immers ook bij andere zakelijke verzekeringen zoals de transportverzekering. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Kees van der Staaij van de SGP samen met het CDA een motie heeft ingediend om de assurantiebelasting op de BWV af te schaffen en over het feit dat deze motie is aangenomen in de Tweede Kamer. Dat is een belangrijke stap in het verbeteren van de BWV en het aantrekkelijker maken voor boeren om deel te nemen. Over andere verbeteringen heeft een werkgroep vanuit het Ministerie van LNV, waar ook de NAV aan deelneemt, een advies uitgebracht aan de minister. Het is inmiddels wel duidelijk dat er voor 2019 veel gaat veranderen zodat het nuttig kan zijn om opnieuw een vergelijking te maken van de polisvoorwaarden van de verschillende aanbieders. Om vrij te zijn in uw keuze moet uw lopende verzekering tijdig worden opgezegd. We houden u op de hoogte van het vervolg.