Er zijn gebieden in Nederland waar u geen oppervlaktewater mag onttrekken voor de teelt van aardappelen en tomaten. De webpagina voor de beregeningsverbodsgebieden is vernieuwd. Er staat een viewer op waarmee telers kunnen inzoomen om beter te kunnen zien waar de grenzen van de
gebieden liggen. U kunt alles nalezen op:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/inhoud/bruinrot/verbodsgebieden-gebruik-oppervlaktewater