Dit jaar houdt het CBS de vierjaarlijkse enquête over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij aan uitgekozen boeren elk kwartaal wordt gevraagd hun gegevens over gewasbescherming in te vullen. In augustus werden deze boeren overvallen door de opmerking in de brief dat invullen verplicht was en dat men anders een behoorlijk hoge boete zou krijgen, mogelijk door een Algemene Maatregel van Bestuur. Dit was aanleiding voor de NAV en andere belangenbehartigers om bezwaar te maken. Meerdere gesprekken hebben nu geleid tot het ondertekenen van een intentieverklaring door het CBS en de belangenbehartigers (NAV, LTO, NFO, NVV). Hierin staat dat de organisaties gezamenlijk gaan proberen de enquêtedruk voor boeren te verminderen. Er zal onder meer worden gekeken in hoeverre gangbare registraties kunnen worden gebruikt en enquêtes zullen niet meer in de drukke tijd worden gehouden. Gelet op deze intentieverklaring zal het CBS voorlopig afzien van het opleggen van boetes. Maar: dan moeten er wel voldoende enquêtes worden ingevuld, anders kan het CBS een volgende keer alsnog boetes opleggen.

Er zijn dit jaar twee verschillende enquêtes gaande: die over gewasbescherming en de jaarlijkse oogstramingen. NAV en LTO zullen vanaf nu nauwer betrokken worden bij de enquêtes in de akkerbouw. De hele intentieverklaring kunt u hier nalezen: Letter of intent Landbouworganisaties