Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft agrariërs aangeschreven dat zij hun gewasbeschermingsmiddelengebruik moeten doorgeven op straffe van een boete. De NAV is onaangenaam verrast en heeft bij het CBS bezwaar gemaakt hiertegen. Het verplicht aanleveren verhoogt de administratieve last voor de boeren weer en dat terwijl dit kabinet toch steeds uitdraagt dat zij de administratieve lasten en regeldruk willen verminderen. En dan direct dreigen met boetes terwijl de kwestie niet is afgestemd met de sector vindt de NAV niet acceptabel. Inmiddels heeft Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vragen gesteld aan het kabinet over deze zaak.