De NAV participeert in het door de Provincie Fryslân geïnitieerde project om tot een kwaliteitsverhoging van de pootgoedteelt in Noord-Nederland te komen. Het project behelst het door middel van een geconcentreerd kenniscentrum (naar het voorbeeld van Seed Valley) bestaande kennis beter beschikbaar voor de praktijk te maken en om voor geconstateerde problemen op het gebied van bodemstructuur, klimaatverandering, verzilting en (nieuwe) ziekteverwekkers oplossingen te vinden. In het kenniscentrum zullen onderzoeksinstellingen, telers, handelshuizen en kwekers samenwerken, die opereren in de gehele Noordelijke klei-akkerbouwstreek. Dit gebied beslaat 70.000 ha akkerbouw, waar 40% van het Nederlandse pootgoed geproduceerd wordt. Doel van het project is om de bestaande positie in de markt te waarborgen en te versterken, waarbij het project ook een sterke sociale functie heeft omdat de pootaardappelteelt een belangrijke economische pijler is (meer dan 5000 arbeidsplaatsen) onder het Friese en Groningse platteland. Doordat de deelnemende partijen ook landelijk opereren zullen resultaten niet tot de genoemde regio’s beperkt blijven.

NAV, 5 december 2015