De suikerbietenteelt heeft de afgelopen twee jaar een leuk rendement behaald. Ook voor het komende jaar lijken de vooruitzichten goed.  Na 2015 lijkt dit beeld te gaan veranderen. Het is niet meer de vraag of de suikerquotering wordt afgeschaft, maar wanneer. Dit tot ongenoegen van de NAV.

Ergens tussen 2015 en 2020 lijkt te suikerquotering te worden afgeschaft door de EU. Cosun is al druk bezig om hier op vooruit te lopen en de geesten rijp te maken voor aanzienlijk lagere marges. Cosun denkt dat Nederland in 2020 klaar zal zijn om de concurrentie met Brazilië aan te kunnen. Waar dat precies op gebaseerd is, heeft meer met interne berekeningen van Cosun of het CIBE (Europese bietentelersorganisatie) te maken dan met transparantie. De Nederlandse bietenteler zal zich volgens de NAV echter door maar één ding moeten laten leiden en dat is voldoende rendement voor de lange termijn.

Meer surplusbieten
Cosun lijkt de teelt van surplusbieten de komende jaren alvast fors te willen gaan stimuleren: voor industriedoeleinden en wellicht de wereldmarkt. De prijs voor industriële verwerking ligt al jaren op of onder de wereldmarkt. De Cosun-ledenraad moet in mei beslissen over het voorstel om de door Cosun gewenste hoeveelheid surplusbieten vanaf 2014 mee te laten wegen in de berekening van de toewijzing voor het opvolgende jaar. De NAV meent dat iedere teler zich zal moeten realiseren dat de € 28, – per ton standaardbiet voor surplusbieten beneden het saldo van de tarweteelt ligt. Daarnaast zal ook nog eens bekeken moeten worden of een dergelijk bietensaldo wel past bij een over het algemeen behoorlijk intensief Nederlands bouwplan.

Leverplicht
De surplusbietenteelt zoals Cosun voorstelt biedt de teler de eerste paar jaar de mogelijkheid om het jaar erop een deel extra quotumbieten (lees mengprijs van quotum- en surplusprijs) te kunnen telen. Dat maakt de verleiding wellicht groter om de gewenste hoeveelheid surplusbieten toch maar te gaan telen. Op deze wijze went Cosun de teler langzaam aan een groter areaal suikerbieten met een lager saldo en wellicht niet alleen een toewijzing met een leverrecht, maar ook een leverplicht. Die leverplicht zit nu op aandelen, maar volgens de huidige informatie wil men die loskoppelen van de toewijzing.

Verschuiving
Wat de rol van de aandelen in Cosun gaat worden is nog onduidelijk. Maar het heeft er alle schijn van dat ook de beloning op aandelen uiteindelijk losgekoppeld gaat worden van de suikerbietenteelt als de suikerreferentie losgekoppeld wordt van de oorspronkelijke quotumbieten. Hoe dit er precies na de afschaffing van het suikerquotum komt uit te zien, is nog onduidelijk. Maar dat bieten voor veel lagere marges geteeld moeten worden, lijkt duidelijk. De ledenraad zou in mei wel eens een historisch besluit kunnen nemen dat voor de suikerbietenteelt drastische verschuivingen in de regio’s teweeg zou kunnen brengen.

Rendement
Voor iedere teler zou het rendement zoals de NAV dat al jaren berekent voor de diverse gewassen, het uitgangspunt moeten zijn, dit ook in relatie met de bodemvruchtbaarheid. Intensieve hakvruchten hebben nu al in menig bouwplan soms te veel de overhand. Terughoudendheid met meer bieten in het bouwplan kan gewenst zijn. Elke teler zal goed na moeten denken of het wel wenselijk is meer bieten te telen voor elke (wereldmarkt)prijs.

NAV, 4 mei 2013